Kommunikációs GAP-auditok

A Pressinform olyan komplex auditprogramot fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a kommunikációs szabályozás és szervezet, a kommunikáció folyamatainak, működésének és költséghatékonyságának, továbbá a kommunikációs csapat felkészültségének és összetételének újragondolását, a szervezet stratégiai céljaihoz illeszkedő átalakítását. Az eredmény: hatékonyabb szervezet, optimalizált költségvetés, eredményesebb kommunikáció.

Intelligens reputációmenedzsment

Az általunk kifejlesztett intelligens reputációs program segítségével felmérjük az adott vállalat vagy szervezet, illetve a cég felsővezetésének egyedi reputációs profilját, előre meghatározott indikátorok segítségével osztályozzuk a szervezet reputációját érintő pozitív vagy negatív változások jellegét és mértékét. Olyan komplex, az adott cég egyedi reputációs profiljára épülő rendszert dolgozunk ki, amely előre jelzi az egyes piaci, szabályozói változások és/vagy vezetői döntések reputációs kockázatait és lehetőségeit. A kockázatelemzéshez különböző riasztási fokozatok kapcsolódnak, amelyek konkrét eljárási protokollokat léptetnek életbe egy-egy várható vagy tényleges krízishelyzet esetére (ld. Kríziskommunikációs program).

A kommunikáció hatékonyságának mérése

Ügynökségünk komplex hatékonyságmérő programja egyedülálló a piacon, ami nemcsak a kommunikációs tevékenység utólagos értékelésére ad lehetőséget, hanem egy-egy akció várható eredményességének a modellezésére is. Előre meghatározott indikátorok segítségével elemezzük és osztályozzuk a kommunikáció meggyőző erejét, és kimutatjuk a kommunikációs tevékenység egy adott időszakban elért elérését és médiaértékét.

Kríziskommunikációs program

A Pressinform kríziskommunikációs programja meghatározza a válsághelyzetek kommunikációs kezelésekor alkalmazandó stratégiát, az irányadó eljárási rendet, a felelősök körét és feladataikat, együttműködésük rendszerét, a válságkommunikáció során alkalmazandó szabályokat és az elvégzendő feladatokat, támogatást nyújt a felmerülő problémák megoldásához és felkészíti a szervezet kijelölt munkavállalóit a válsághelyzetek kommunikációs kezelésére. Emellett felméri a szervezet reputációját ért károk jellegét és mértékét, és komplex tervet tartalmaz a vállalat jó hírének, elismertségének helyreállítására, újjáépítésére is.

Kommunikációs tréningek, kommunikációs coaching

Egy százalék inspiráció, 99 százalék gyakorlás – többek szerint ez a zsenialitás receptje tudományban, művészetben és sportban. Szerintünk a menedzsmentben és a kommunikációban is. Közel 30 éve trénelünk vállalati top menedzsereket, szóvivőket, politikusokat és közszereplőket, 30 éve csiszoljuk, tökéletesítjük tréningjeink módszertanát. Felkészítünk a médiaszereplésre, beszédek és prezentációk megtartására, krízishelyzetek kommunikációs kezelésére, szervezeti változások kommunikációs menedzselésére, a piacon egyedülálló coaching programunk segíti a szervezet vezetőit kommunikációs képességeik fejlesztésében, hatékony hétköznapi alkalmazásában.

Médiakutatás és -elemzés

A sajtóban és a közösségi médiában az információk sajátos, sokszor előítéletekkel telített szűrőkön keresztül jutnak el a közönséghez. A tervezhető és hatékony kommunikációhoz fontos megismerni a közvetítő közeg rólunk alkotott percepcióit, ismereteit és hozzánk fűződő érzelmeit is. Médiakutatásaink és elemzéseink átfogó képet adnak arról, hogyan viszonyul a sajtó és a közösségi média az adott szervezethez, márkához, személyhez, így segítenek megtalálni azokat a megoldásokat, amelyekkel eredményesen érvényesíthetjük ügyfeleink üzleti érdekeit.

Társadalmi ügyek kommunikációjának elemzése

A világot soha nem látjuk a maga valóságában, arról csupán percepcióink vannak, amelyeket többnyire a társadalmi kommunikáció rendszere formál (közszereplők, véleményvezérek, sajtó, közösségi média, referenciacsoportok stb.), ám ennek működéséről valójában igen keveset tudunk. Ügynökségünk kutató-elemző programja éppen ezt a folyamatot vizsgálja, egy-egy kiválasztott, aktuális közüggyel kapcsolatos társadalmi percepciók alakításának, formálásának folyamatát, törvényszerűségeit teszi elemzése tárgyává. Magyarországon ilyen tudományos igényű, kommunikációs kutató-elemző tevékenység még sehol nem indult.