HUAWEI

Kríziskommunikációs tanácsadás a világ egyik legnagyobb technológiai cégére kirótt globális amerikai és nemzetközi szankciókkal, köztük a nemzeti 5G-hálózatokban való részvétellel és a Google-lal való együttműködés kényszerű felbontásával kapcsolatosan. Az amerikai szankciók és a nyomukban előállt krízishelyzet üzleti, piaci és reputációs hatásainak kezelése a kommunikáció eszközeivel.

TAKARÉK CSOPORT

Teljes körű kríziskommunikációs tanácsadás, válságmegelőzés és válságkezelés a Csoport BAU-működése, továbbá a szövetkezeti hitelintézetekről szóló törvény elfogadása, majd a takarékszövetkezeti rendszer gyökeres átalakítása, a 126 hitelintézeti fúziót kísérő politikai, lakossági, dolgozói és társadalmi feszültségek, külső és belső és krízishelyzetek kapcsán.

A Takarék Csoport (takarékok, Takarékbank, MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank, Takarék Jelzálogbank, Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Csoporthoz tartozó leányvállalatok) működését kísérő konfliktusok, potenciális, illetve ténylegesen bekövetkezett krízishelyzetek kommunikációs kezelése. A Csoport válságkommunikációs átvilágítása, GAP-audit, az új, MNB-elvárásokhoz igazodó válságkommunikációs szabályozás kidolgozása és életbe léptetése. Az új Takarékbank kockázati politikájának részeként a hitelintézet reputációs kockázatelemzési rendszerének kialakítása és folyamatos működtetése.

A takarékszövetkezeti szektor teljes átvilágítása nyomán négy hitelintézet (az Alba, az Orgovány és Vidéke, valamint a Tisza takarékszövetkezetek, illetve a Széchenyi Hitelszövetkezet) felszámolásának, a több tízezernyi ügyfél kártalanításának kríziskommunikációja az MNB-vel és az OBA-val együttműködésben. Az FHB Kereskedelmi Bank és az FHB Jelzálogbank takarékszövetkezeti rendszerbe történő integrálása kapcsán jelentkező üzleti és politikai feszültségek, az ügyfél- és munkaerő-elvándorlás, valamint az FHB-csoport élén 2016-ban bekövetkezett jelentős tulajdonosváltás kommunikációs kezelése.

MÁV CSOPORT

Közvetlen krízishelyzetek kommunikációja: a vasúttársaság napi működésével összefüggő konfliktusok, üzemzavarok, forgalmi balesetek és egyéb krízishelyzetek kommunikációja. A belső ellenőrzés által feltárt ügyek, valamint közlekedésbiztonsági hatósági vizsgálatok kríziskommunikációja.

A MÁV reorganizációjával, az új üzleti stratégia kidolgozásával, a kollektív szerződésekkel és a bérezéssel kapcsolatos konfliktusok, sorozatos sztrájkfenyegetések, továbbá az alacsony kihasználtságú vasúti szárnyvonalak tervezett bezárása mentén jelentkező helyi társadalmi és politikai ellenállás kommunikációs kezelése.

A MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs rendszerének átvilágítása, összefoglaló auditjelentés elkészítése. Tanácsadói részvétel az egységes csoportszintű válságkezelési és válságkommunikációs szabályozás létrehozására kinevezett bizottság munkájában, az egységes válságkommunikációs szabályozás kidolgozása a teljes MÁV Csoportra.

A Rail Cargo Hungária privatizációja után a MÁV és az RCH között létrejött szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos válsághelyzet, a MÁV-Volán egyesülési tervével kapcsolatos bizonytalanság és konfliktusok kommunikációs kezelése.

HUNGAROCONTROL

A társaság válságkommunikációs rendszerének és tevékenységének átvilágítása, GAP-audit, új válságkommunikációs szabályozás kidolgozása és a gyakorlatba ültetése, munkatársi, szervezeti kríziskommunikációs tréningekkel. Kiterjedt stakeholder-kutatás lebonyolítása a repülőtéri zajártalommal sújtott kerületek lakosságának, önkormányzatainak, civil szervezeteinek körében, a zajártalommal kapcsolatos lakossági és önkormányzati fórumok kommunikációs kezelése, új zajmérési és adatszolgáltatási rendszer bevezetésének kommunikációja.

Kríziskommunikáció és tanácsadás egyes nemzetközi légitársaságok részéről jelentkező, a hazai légiforgalmi irányítás üzleti érdekeit is veszélyeztető uniós lobbitevékenység ellensúlyozására.  A Malév leállása, majd felszámolása kapcsán előállt krízishelyzet, valamint a Közép-európai Légtérblokk (FAB CE) országok ellen kilátásba helyezett uniós kötelezettségszegési eljárás kommunikációs kezelése. Hazai és nemzetközi sztrájkok és sztrájkfenyegetések (ETF-sztrájk, bérviták és egyéb konfliktusok a társaságon belül működő szakszervezetekkel), munkaügyi perek kommunikációja.

RICHTER GEDEON

Egyes konkurens gyógyszergyártók által alkalmazott orvoslátogatók etikátlan üzleti gyakorlatának visszaszorítása kapcsán végzett kríziskommunikációs tevékenység.

DDC

A Váci Cementgyárban létesítendő hulladékégető beruházás kapcsán kialakult, öt éve húzódó krízishelyzet kommunikációs kezelése, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyének megszerzését elősegítő kríziskommunikációs tevékenység.

A Beremendi Cementgyár modernizációs projektjével (BerMo), valamint az ennek során másodlagos tüzelő- és nyersanyaghasználat bevezetésének tervével kapcsolatos aggályok és lakossági tiltakozások kommunikációs kezelése a helyi és a környékben élő lakosság, a helyi és megyei önkormányzati testületek és polgármesterek, a cég dolgozói, a környezetvédő civil szervezetek, a villányi borvidék borászatai, továbbá a Duna-Dráva Nemzeti Park vezetése körében.

A Duna-Dráva Cement válságkezelési szabályozásának átvilágítása, az új kríziskommunikációs rendszer és szabályozás kidolgozása, tesztelése és trénelése a DDC felsővezetése, kommunikációs vezetője, valamint a válsághelyzetekben kisegítő vagy tanácsadói szerepet betöltő munkatársak körében.

BÁBOLNA

Élelmiszeripari krízishelyzetek kommunikációs kezelése: a madárinfluenza-járvány nyomán kialakult lakossági félelmek, üzleti és reputációs kockázatok menedzselése a sajtóban, majd a nyomott árú brazil csirkeimport kapcsán kialakult feszültségek során a társaság vezetésének felkészítése, teljes körű kríziskommunikáció.

KOTÁNYI

Kríziskommunikáció az országos fűszerpaprika-botrány idején. Kommunikációs tanácsadás több, Európában eltérő minőségben forgalmazott termék kapcsán kipattant krízishelyzetben.

FRIESLAND HUNGÁRIA

Kríziskommunikációs tanácsadás, a kríziskommunikációs terv kidolgozása és végrehajtása a holland tejipari cég magyarországi leányvállalata számára az országos dioxin-fertőzés időszakában.

BOSCH CSOPORT

A globális autóipar átalakulásával és a koronavírus-járvánnyal összefüggő üzleti-munkaerőpiaci változások kapcsán előálló krízishelyzetek kommunikációja, kríziskommunikációs tanácsadás létszámcsökkentéssel, bértárgyalásokkal, sztrájkokkal összefüggésben.

BVK HOLDING

A Budapesti Városüzemeltetési Központ Holdinghoz tartozó társaságok (pl. Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt., Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) kiemelt ügyeinek, krízishelyzeteinek kommunikációja.

MALÉV

A nemzeti légitársaság IATA-standardoknak megfelelő kríziskommunikációs rendszerének és szabályozásának kidolgozása. A társaság menedzsmentje és hét munkavállalói érdekképviselete közötti folyamatos konfrontáció kommunikációs kezelése a nemzeti légitársaság reorganizációs törekvései kapcsán. A Malév működését egy hétre megbénító sztrájk, illetve több egyéb sztrájkfenyegetés kommunikációs kezelése, tanácsadás a szakszervezeti vezetőkkel történő tárgyalásokra, az utasok, a dolgozók, az üzleti partnerek és a széles közvélemény tájékoztatására, médiaérdeklődés kezelése és irányítása, aktív részvétel az elhúzódó sztrájk sikeres lezárásában, illetve a szakszervezetekkel kötött megállapodások megkötésében.

A Malév privatizációjának sikertelenségével, illetve a reorganizációs program eredményességével kapcsolatos kétségek és társadalmi-szakmai kritikák menedzselése a nemzetközi és a hazai közvéleményben, két vezérigazgató-váltás kommunikálása. Rendkívüli légügyi események folyamatos kommunikációs kezelése (pl. járatkésések és járattörlések, csomagfosztogatások, charterjáratok miatti konfliktusok). A kanadai hatóságok Malévot ért kritikájának kommunikációs menedzselése a Kanadába tömegesen kiutazó romák ügyében.

ÁPV

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő portfoliójába tartozó cégeknél fellépő válságok, működési és akut jövedelmezőségi problémák, átszervezések, sztrájkfenyegetések, gazdasági visszaélések, peres ügyek kommunikációs kezelése többek közt a Paksi Atomerőműben, a Volán társaságoknál, a Dunaferrnél, a Mahartnál, illetve a kunmadarasi repülőtér ügyében.

ANTENNA HUNGÁRIA

Az Antenna Hungária 2000. évi privatizációjának, az AH-részvények tőkeemeléssel egybekötött nyilvános forgalomba hozatalának elhalasztása nyomán előállt negatív hazai és nemzetközi tőkepiaci helyzet kommunikációs kezelése, az Antenna Hungária és az állami tulajdonos reputációjának megóvása.

RÁBA

A tőzsdei társaság új üzleti stratégiája és részvény-visszavásárlási tranzakciója kapcsán támadt tulajdonosi és felsővezetői érdekellentétek kommunikációs kezelése, a részvény-visszavásárlási tranzakciót bíráló médiamegjelenések és kisbefektetői konfliktusok menedzselése, a vezérigazgató-váltás kommunikációja.

CELEBI

A repülőtéri földi kiszolgáló társaság reputációs kockázatainak kezelése a sorozatos repülőtéri csomagfosztogatások, csomageltűnések és egyéb krízishelyzetek kapcsán.

DUNAFERR

A társaság tevékenységét, üzletvitelét érintő, jelentős társadalmi és politikai konfliktusok, krízishelyzetek, sztrájkfenyegetések kommunikációs kezelése. Egyes, a Dunaferr által kötött beszállítói szerződések tartalmának nyilvánosságra hozatala, a társaság vezetésének felkészítése és folyamatos coaching-ja a krízishelyzetek kezelése során.

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL

Aktív részvétel a Magyar Köztársaság elnökének zártkörű nemzetközi sajtóbeszélgetése nyomán egy olasz napilapban megjelent cikk miatt támadt belpolitikai feszültségek kommunikációs kezelésében. 

TALENTIS GROUP HOLDING

A Zsámbéki medencébe tervezett kelet-közép-európai innovációs övezet, térség- és területfejlesztési beruházási projektet érintő társadalmi, politikai és lakossági kritikák és konfliktusok kommunikációs kezelése. A vállalkozás tulajdonosi körének és menedzsmentjének felkészítése a kríziskommunikációs tevékenység végzésére, folyamatos tanácsadás és coaching a válsághelyzetek leküzdésére, lakossági gyűlések, negatív sajtóvisszhang, politikai indíttatású támadások kommunikációja.

MAMMUT

Kríziskommunikációs tanácsadás a bevásárló és szórakoztató központban történt rendkívüli eseményekkel, balesetekkel, tűzesetekkel kapcsolatban. A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ tulajdonosainak, menedzsmentjének és kommunikációs vezetőjének felkészítése a krízisek kommunikációs kezelésére, folyamatos tanácsadás, konkrét kríziskommunikációs tervek kidolgozása és végrehajtása.

4LIFE DIRECT

A londoni székhelyű biztosítótársaság magyarországi reklámjaival kapcsolatban indult GVH-eljárással és bírsággal, valamint bírósági perekkel összefüggő kríziskommunikációs tanácsadás és ehhez kapcsolódó kommunikációs aktivitások.

FŐTAXI

A társaság vezetése és a taxisok között kialakult belső feszültségek, sztrájkfenyegetés kommunikációs kezelése. A Budapest Airport hivatalos szállítója megbízásra kiírt pályázat és annak megnyerése kapcsán előállt krízishelyzet kommunikációja.