TAKARÉKBANK

A Takarékbank üzleti és szervezeti működésének, retail, vállalati, agrár, pénz- és tőkepiaci üzletágainak és termékeinek, digitalizációs és elemzői tevékenységének, továbbá leányvállalatai (Takarék Lízing Zrt., Takarék Faktorház Zrt., Takarékinfo Zrt., DBH Investment Zrt.) működésének teljes körű kommunikációja, a társaság vezetésének kommunikációs felkészítése és támogatása. A bankcsoport egyedi és konszolidált mérlegadatainak folyamatos közzététele, elemzői találkozók és háttérbeszélgetések szervezése, iparági rendezvényekre, konferenciákra és médiamegjelenésekre való kommunikációs felkészítés. A rendszeres szakmai elemzések (makrogazdasági, foglalkoztatási hitelezési, befektetési, agrárpiaci, ingatlanpiaci) összeállításának és kiadásának kommunikációs támogatása. Tanácsadás szabályozói és felügyeleti szervezetek, rating-cégek számára készített jelentések és beszámolók összeállításában.

A takarékok új, közös, országos, univerzális kereskedelmi bankja, a Takarékbank létrehozásának kommunikációja a stratégiai tervezéstől a megvalósításig. Az egységes Takarék Csoport és Takarékbank brand kialakításának és piaci bevezetésének, az új Takarékbank megalakításának, működésének teljes körű kommunikációja. A korábbi, közel 19 ezer takarékszövetkezeti termék konszolidációjának, az új termékcsaládok, digitális szolgáltatások és fejlesztések létrehozásának piaci bevezetése. A vállalatirányítás, az üzleti folyamatok és üzletágak, a szervezeti struktúra és kultúra, valamint a back office tevékenységek terén (pl. HR, pénzügy, kontrolling, jog stb.) végbemenő változások megismertetése és elfogadtatása a külső és belső stakeholderekkel.

FHB CSOPORT

Az FHB Kereskedelmi Bank és az FHB Jelzálogbank kommunikációs támogatása, médiakapcsolatok szervezése és menedzselése a Takarékbank FHB Nyrt. által kibocsátott részvényeinek megvásárlása, valamint a csoporttal kapcsolatos tulajdonos- és vezetőváltások kapcsán, személyi kölcsönök és nyereménybetétek promóciója, belső kommunikáció, a front-end munkatársak tájékoztatása, üzleti teljesítmény eredményeinek, illetve az FHB Csoport takarékszövetkezeti integrációba történő beolvadásának kommunikációja.

OTP BANK

A társaság privatizációjának, a részvények nyilvános forgalomba hozatalának kommunikációja 
(lead manager: CA-IB). Az IPO-t megelőző image-kampány lebonyolítása, kommunikációs tanácsadás a befektetői leaflet összeállításában, reklám- és médiaügynökségek tendereztetése és kiválasztása.

Takarékszövetkezetek

A takarékszövetkezeti fúzió második körében létrejött 12 takarékszövetkezet (3A, B3, Békés, Centrál, Dél, Fókusz, Hungária, Korona, M7, Nyugat, Pátria és Tiszántúli takarékszövetkezetek) egységes külső és belső kommunikációjának megtervezése, támogatása és felügyelete. Egységes kommunikációs tervek, standardok és üzenetek kialakítása a takarékok egyesüléseiről döntő közgyűlések lebonyolítására, a felmerülő kérdések és kétségek megnyugtató megválaszolására, a befogadó és beolvadó takarékszövetkezeti dolgozók, valamint a takarék ügyfelek és partnerek tájékoztatására, a számlamigrációkkal kapcsolatos változások teljes körű kommunikációjára.

RÁBA

A társaság privatizációjának, a részvények nyilvános forgalomba hozatalának kommunikációja 
(lead manager: Rabobank). Az IPO-t megelőző image-kampány lebonyolítása, kommunikációs tanácsadás a befektetői leaflet összeállításában, reklám- és médiaügynökségek tendereztetése és kiválasztása.

Az IPO-t követően a befektetői és részvényesi kapcsolatok folyamatos kommunikációs támogatása, a Rába negyedéves, tőkepiaci stakeholderek számára készített Befektetői Hírlevelének megírása, szerkesztése és kiadása. Negyedéves gyorsjelentések, éves beszámolók és közgyűlések kommunikációja.

A „Csatlakozás és növekedés stratégiájának”, továbbá a Rába részvény-visszavásárlási tranzakciójának kommunikációja (tranzakciós tanácsadó: Credit Suisse First Boston).

TAKARÉK JELZÁLOGBANK

A Takarék Csoport saját jelzálogbankjaként működő tőzsdei társaság üzleti és szervezeti működésének teljes körű kommunikációja. A bank új stratégiája megvalósításának, a korábbi holdingközponti, szolgáltatóközponti és direkt hitelezési tevékenységek átruházásának, a „tiszta jelzálogbank” működési modell kialakításának kommunikációs támogatása. A Takarék Index címet viselő lakás- és termőföldpiaci elemzések piaci bevezetése, valamint az elemzések és a hazai lakáspiacon 2009-ben úttörőként induló Takarék Lakásárindex folyamatos kommunikációja. Tanácsadás a hitelintézet működésével, éves beszámolóival kapcsolatos tőzsdei kommunikációban, a társaság vezetésének kommunikációs felkészítése és támogatása.

RICHTER GEDEON

A társaság privatizációjának, a részvények nyilvános forgalomba hozatalának kommunikációja 
(lead manager: CA IB). Az IPO-t megelőző image-kampány lebonyolítása, kommunikációs tanácsadás a befektetői leaflet összeállításában, reklám- és médiaügynökségek tendereztetése és kiválasztása.

Az IPO-t követően a befektetői és részvényesi kapcsolatok kommunikációs támogatása, kisrészvényesi körben közvélemény-kutatás lebonyolítása és eredményeinek feldolgozása, negyedéves gyorsjelentések, éves beszámolók és közgyűlések, valamint a társaság külföldi akvizícióinak kommunikációja kommunikációja.

MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK

A takarékszövetkezeti szektor központi bankjának teljes körű kommunikációja. A központi bank pozícionálása, kommunikációs stratégiájának kidolgozása, kommunikációs átvilágítása, a társaság vezetésének kommunikációs felkészítése és támogatása. A központi bank szabályozói, integrátori és koordinációs tevékenységének, a takarékok és más, az integráción kívüli ügyfelek számára nyújtott termékeinek és szolgáltatásainak kommunikációja, piaci támogatása. A központi banki szerep változásával, valamint a Takarék Egyesült Szövetkezet megalakulásával járó kommunikációs feladatok ellátása, névváltozás és rebranding.

ANTENNA HUNGÁRIA

A társaság részvényei tőkeemeléssel egybekötött nyilvános forgalomba hozatalának kommunikációja (globális koordinátorok: CA IB, HSBC), az IPO előtti tőzsdei meghallgatás kommunikációja. Az IPO-t megelőző image-kampány lebonyolítása, kommunikációs tanácsadás a befektetői leaflet összeállításában, a hazai road-show – befektetői találkozó megszervezésében, reklám- és médiaügynökségek tendereztetése és kiválasztása.

Az IPO-t követően az Antenna Hungária negyedéves, tőkepiaci stakeholderek számára készített Befektetői Hírlevelének megírása, szerkesztése és kiadása. Negyedéves gyorsjelentések, éves beszámolók és közgyűlések kommunikációja.

SZHISZ/IHKSZ

A takarékszövetkezeti integráció központi intézményvédelmi és prudenciális szervezetének, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (2020-tól Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetének) teljes körű kommunikációja. A központi szervezet 2013-as felállításának, „piaci bevezetésének”, tevékenységének kommunikációs támogatása a szövetkezeti hitelintézetek és a központi bank feletti prudenciális kontrol, működésük közös és egységes szabályozása, irányítása, ellenőrzése, valamint válsághelyzetek kezelése terén. Az integráció megerősítését szolgáló állami tőkejuttatás felhasználásával, a takarékok közötti garanciaközösség és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Alapjának létrehozásával kapcsolatos kommunikációs tevékenység teljes körű ellátása. Kommunikációs tanácsadás az új Bankholding által kibocsátott kötvények IHKSZ általi felvásárlásával összefüggésben.

TVK

A Tiszai Vegyi Kombinát privatizációjának, a részvények nyilvános forgalomba hozatalának kommunikációja 
(lead manager: Credit Suisse First Boston). Az IPO-t megelőző image-kampány lebonyolítása, kommunikációs tanácsadás a befektetői leaflet összeállításában, reklám- és médiaügynökségek tendereztetése és kiválasztása.

Az IPO-t követően a befektetői és részvényesi kapcsolatok kommunikációs támogatása, a TVK negyedéves, tőkepiaci stakeholderek számára készített Befektetői Hírlevelének megírása, szerkesztése és kiadása. Negyedéves gyorsjelentések, éves beszámolók és közgyűlések kommunikációja.

MATÁV

A társaság privatizációjának, a részvények nyilvános forgalomba hozatalának kommunikációja 
(lead manager: Credit Suisse First Boston és CA-IB). Az IPO-t megelőző image-kampány lebonyolítása, kommunikációs tanácsadás a befektetői leaflet összeállításában, a hazai road-show – befektetői találkozó megszervezésében, reklám- és médiaügynökségek tendereztetése és kiválasztása.

TELENOR

A Pannon GSM felvásárlásának hazai bejelentése és kommunikációja, public affairs, pénzügyi kommunikáció.

MALÉV

A társaság privatizációs kísérleteinek, illetve az azokhoz kapcsolódó Stabilizáció és csatlakozás c. reorganizációs stratégia és folyamat (tanácsadó: McKinsey) teljes körű külső és belső kommunikációja, a privatizáció számára kedvező szakmai közvélemény biztosítása.

ÁPV

A magyar privatizációs folyamat, ezen belül az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő  tevékenységének pozitív pozicionálása, a privatizáció társadalmi és szakmai megítélésének javítása mind a hazai, mind a külföldi közvélemény körében. A hazai befektetői kultúra erősítése, különös tekintettel a tőzsdei kisbefektetőkre. Kommunikációs tanácsadás, stratégiai tervezés és lebonyolítás kilenc jelentős privatizációs tranzakció során. Két nemzetközi konferencia („Befektetők Csúcstalálkozója Magyarországon”, valamint Úton a piacgazdaság felé) nemzetközi és hazai sajtómunkáinak teljes körű ellátása.

4LIFE

A londoni székhelyű angol biztosítótársaság magyarországi piaci térnyerésének elősegítése, az életbiztosítások szempontjából releváns témák (az idősek és a digitalizáció, az öröklés szabályai, végrendeletek, időskori depresszió és magány) feldolgozása és rendszeres publikálása a hazai sajtóban, együttműködés időseket támogató segélyvonallal. A unit-linked életbiztosításokkal kapcsolatos edukáció kommunikációs támogatása. Konfliktusok, peres ügyek kommunikációs kezelése.

BANK 24

Az első, bankfüggetlen magyarországi kártyaautomata-hálózatot létrehozó társaság kommunikációja, a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos témakörök (biztonság, előnyök stb.) népszerűsítése, az automatarendszer hazai bevezetésének kommunikációja.

PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ

Médiakapcsolatok kiépítése és menedzselése, a biztosítótársaság reputációjának növelése, teljesítményének társadalmasítása.

OTSZ

Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség kommunikációjának támogatása, az integrált takarékszövetkezetek és a Takarékbank pénzügyi teljesítményének, eredményeinek kommunikációja.

MEZZANINE MANAGEMENT FINANZ

Speciális Mezzanine hitelkonstrukció kommunikációja.

REEMTSMA

Vállalati kötvénykibocsátás teljes körű megtervezése és kommunikációja (lead manager: Credit Suisse First Boston)

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Államkötvény-kibocsátás kommunikációjának megtervezése, befektetői hírlevél összeállítása, a sikeres lebonyolítás kommunikációja.