MÁV CSOPORT

Belső kommunikációs támogatás az alábbi területeken: a MÁV felsővezetésének cseréje (2009-ben, majd 2010-ben), az új elnök-vezérigazgató(k) megismertetése a vasúttársaság felső- és középvezetőinek, valamint 45 ezer dolgozójának körében, a társaság új üzleti stratégiájának („A szolgáltató vasút”)  kidolgozása; a szakmai konszenzuson alapuló „Fehér Könyv” összeállítása és kiadása; a MÁV újrapozícionálása (nemzeti vasúttársaság); a jelentős üzleti és szervezeti átalakításokkal és vezetőcserékkel kapcsolatos reorganizáció kommunikációja; a kiemelt kormányzati témák (finanszírozás és adósságkonszolidáció, költségcsökkentési elvárások, menetdíjak és menetdíjkedvezmények újraszabályozása, menetrend, MÁV-Volán egyesülés, az ingatlanvagyon felmérése és hasznosítása/értékesítése) belső kommunikációs kezelése; új SZMSZ és kollektív szerződés, szakszervezeti kapcsolatok kiépítése és ápolása. Egységes válságkezelési és válságkommunikációs szabályozás kidolgozása a teljes MÁV Csoportra, részvétel az e célból létrehozott szakbizottság munkájában; az új elnök-vezérigazgatói vezetői krédó és brand felépítése.

A belső kommunikáció elősegítése a MÁV Csoport és a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kommunikációs területei között.

MAGYAR BANKHOLDING

A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziójának, a Magyar Bankholding létrehozásának belső kommunikációs előkészítése, a kommunikációs munkacsoport vezetése (tanácsadók: Deloitte, McKinsey, Boston Consulting, DLA, Rothschild-csoport). Belső kommunikációs kockázatelemzés, a fúziós projekt bevezető kommunikációja a Bankholdinghoz tartozó hitelintézetek felső- és középvezetőinek, munkatársainak körében. A Magyar Bankholding kommunikációs alapdokumentumainak (SZMSZ kommunikációval foglalkozó részei, szabályzatok, kríziskommunikációs terv, nyilatkozási rend) létrehozása, majd a Magyar Bankholdingban történt vezetőváltás kommunikációja.

TAKARÉK CSOPORT

Belső kommunikációs stratégiai tanácsadás, a több hitelintézetből és leányvállalatból álló csoport belső kommunikációjának teljes körű menedzselése. Kommunikációs GAP-audit elvégzése, a társaság új vezérigazgatójának és menedzsmentjének bemutatása a cég munkatársainak körében. Részvétel a fúziós, a csoport szintű és a banki szintű belső kommunikációs stratégia kialakításában; rendszeres, csoportszintű havi online dolgozói hírmagazin (Hello Takarékbank!) tervezése, szerkesztése és gyártása; tematikus online és print belső kommunikációs kiadványok előállítása, híradók és kisvideók forgatása, rendezvények támogatása, Takarékossági Világnapok szervezése; belső kutatások támogatása és kiértékelése; vezetői hírlevelek szerkesztése, gyártása; a humánerőforrás igazgatóság népszerűsítése; részvétel az employer branding stratégia kialakításában; belső közösségi terek adminisztrációja, tervezése és támogatása. (Facebook, Instagram, intranet, LinkedIn, saját közösségi platform). Munkatársi CEO- és managamentlevelek megírása.

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb és legösszetettebb bankpiaci tranzakciójának, a takarékszektor átalakításának teljes körű belső kommunikációs támogatása. Az eredetileg összesen 126 takarék előbb 56, majd 12 regionális hitelintézetetbe történő fúziójának, azt követően pedig a 12 regionális takarék egyetlen új, közös kereskedelmi bankban történő egyesülésének belső kommunikációja. A korábbi takarékok vezetőinek és munkatársainak meggyőzése az integráció szükségszerűségéről, a takarékok integrációjában, majd fúziójában rejlő piaci lehetőségekről, az új üzleti stratégia legitimitásáról. A szervezeti átalakítások kommunikációs menedzselése, a változások kapcsán fellépő bizonytalanság és feszültségek kommunikációs kezelése, a Takarék Csoport brand létrehozásának belső népszerűsítése. 7500 dolgozó egyetlen, korszerű szervezetbe történő fokozatos összevonásának belső kommunikációs támogatása, aktív kommunikációs részvétel a HR Fúziós munkacsoport tevékenységében, az új Takarékbank szervezeti működési modelljének és új employer brandjének kialakításában, az új munkaszerződések és SZMSZ belső legitimálásában, az új teljesítményértékelési rendszer és szervezeti kultúra bevezetésében.

HUNGAROCONTROL

Belső kommunikációs stratégiai tanácsadás, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat belső kommunikációjának teljes körű menedzselése. Kommunikációs GAP-audit elvégzése, a társaság új vezérigazgatójának és menedzsmentjének bemutatása a cég munkatársainak körében. Belső kommunikációs stratégia és éves belső kommunikációs tervek kidolgozása. Konkrét stratégiai projektek belső kommunikációs támogatása az alábbi területeken: a társaság új üzleti stratégiájának kidolgozása, az új légiforgalmi irányító központ (ANS III), az ANS I szimulációs és képzési infrastruktúra fejlesztési projekt, a nemzetközi légiforgalmi irányítóképzés céljából létrehozott EPC (Entry Point Central) magyar-skandináv vegyesvállalat, valamint a budapesti CRDS (Central European Research, Development and Simulation) fejlesztési és szimulációs központ bemutatása. A Koszovó feletti légtér irányítására vonatkozó NATO-megbízás, valamint egyéb nemzetközi fejlesztési projektekben (pl. Dubai és Szingapúr nemzetközi repülőterének technológiai korszerűsítése) való részvétel belső kommunikációja. A társaság élenjáró innovációs tevékenységének (Free Route Airspace, távoli toronyirányítás, CPDLC technológia bevezetése) cégen belüli népszerűsítése. A társaság aktív nemzetközi tevékenységének bemutatása az Egységes Európai Égbolt (SES) projekttel, valamint a Közép-európai Funkcionális Légtérblokk és a Gate One működésével kapcsolatban.  A társaságnál a KPMG-vel közösen elindított belső reorganizációs projekt (Business Process Reengineering, egységes vállalatirányítási informatikai rendszer, Enterprise Resource Planning bevezetése, új SZMSZ és kollektív szerződések, munkaköri, kompetencia- és nyugdíjrendszer) belső kommunikációjának megtervezése és lebonyolítása. A társaság CSR-projektjeinek belső kommunikációja. Teljes körű tartalomgyártás a társaság összes kommunikációs felületére (Radar belső havi hírmagazin, Monitor belső havi televíziós hírmagazin, hírlevelek és vezérigazgatói körlevelek).

A belső kommunikáció elősegítése a HungaroControl és a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztériumok kommunikációs területei között.

BOSCH CSOPORT

Belső kommunikációs tanácsadás munkáltatói márkaépítéssel és a munkavállalók toborzásával kapcsolatban, átszervezések és bérmegállapodások belső kommunikációja.

FHB CSOPORT

A jelentős tulajdonosváltás belső kommunikációs menedzselése, a Takarék Csoporthoz való csatlakozás és fúzió teljes belső kommunikációja; elnöki és CEO-levelek, üzenetek, beszédek megírása, ügyfélrendezvények kommunikációs támogatása.

MALÉV

A társaság privatizációjának, illetve az ahhoz kapcsolódó Stabilizáció és csatlakozás c. reorganizációs stratégia és folyamat (tanácsadó: McKinsey) teljes körű belső kommunikációja (tevékenységi és befektetési portfólió észszerűsítése, outsourcing-folyamatok, nemzetközi szövetséghez való csatlakozás, létszámleépítés, az SZMSZ módosítása, a kollektív szerződés felmondása és újratárgyalása, béralkuk és bérmoratórium, szolgáltatásfejlesztési projekt, két vezérigazgató-váltás). Felsővezetői beszédek, prezentációk, all staff állománygyűlések megtervezése és teljes körű lebonyolítása, beszédek, háttéranyagok írása, felkészítő tréningek szervezése.

A kommunikáció átszervezése és központosítása, Integrált Kommunikációs Bizottság létrehozása a korábban elvégzett kommunikációs audit és a kidolgozott stratégia alapján. A marketingfunkció helyének és szerepének felülvizsgálata a Malév szervezetén belül, a marketingkommunikáció megerősítése.

A belső kommunikáció elősegítése a nemzeti légitársaság és a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Privatizációs és Vagyonkezelő kommunikációs területei között.

KÖZJEGYZŐI KAMARA

Belső kommunikációs tanácsadás és feladatok: krízishelyzetekhez és a kar egészét érintő változásokhoz kapcsolódó belső kommunikációs tanácsadás, kiadványok és évkönyvek készítése, a kar tagjait informáló belső hírlevél összeállítása és készítése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara számára.

TAKARÉKSZÖVETKEZETEK

Belső kommunikációs feladatok ellátása a Pillér Takarékszövetkezet, a Kisalföld Takarékszövetkezet, a Centrál TAKARÉK Szövetkezet, a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarék Szövetkezet, a Békés Takarék Szövetkezet és a Korona Takarék Takarékszövetkezet részére, havi rendszerességgel megjelenő belső dolgozói hírmagazin megírása, szerkesztése és grafikai megtervezése, belső hírlevelek, vezetői üzenetek és fórumok kommunikációs támogatása.

Magyar Posta

Belső kommunikációs stratégiai tanácsadás, vezérigazgatói szereplések, körlevelek, üzenetek megtervezése és megírása, stratégiai projektek belső kommunikációja.

TVK

Belső kommunikációs tanácsadás a Tiszai Vegyi Kombinát részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala kapcsán. A cég dolgozóinak készített TVK hírlevél átpozícionálása egy üzemi lapból egy korszerű belső hírmagazinná, az új hírmagazin szerkesztése. A társaság CSR-tevékenységének aktív belső kommunikációja, a menedzsmentben és a tulajdonosi körben történt jelentős személyi változások kommunikációs kezelése.

ÁPV

Az összehangolt kommunikáció megtervezése és lebonyolításának támogatása a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Privatizációs és Vagyonkezelő és a portfoliójába tartozó állami vállalatok (pl. Dunaferr, Paksi Atomerőmű, MAHART, Bábolna) között, a belső kommunikáció elősegítése.

MAVIR

A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító új vezérigazgatójának kinevezésével kapcsolatos belső kommunikációs tanácsadás, a vezetői krédó üzeneteinek közös megfogalmazása, feladatok delegálása, nyilvános belső szereplésekre, állománygyűlésekre történő felkészítés, belső változásmenedzsment és változáskommunikáció.

DUNA-DRÁVA CEMENT

Belső kommunikációs tanácsadás kiemelt társasági beruházások, a Váci Cementgyár és a Beremendi Cementgyár modernizációs projektjei kapcsán. A kommunikáció belső rendjének kialakítása és működtetése, a Duna-Dráva Cement új kríziskommunikációs rendszerének kidolgozása, tesztelése és betaníttatása a DDC felsővezetése, kommunikációs vezetője, valamint a válsághelyzetekben kisegítő vagy tanácsadói szerepet betöltő munkatársak körében. DDC belső hírmagazin szerkesztése.

REEMTSMA

A német tulajdonú dohányipari cég Budapesten működő központja, marketing és sales irodája, valamint a debreceni gyár, illetve a gyárban dolgozó magyar alkalmazottak közötti információáramlás elősegítése a belső kommunikáció eszközeivel. A társaság marketing és sales akcióinak, az új márkák bevezetésének bemutatása és népszerűsítése a debreceni vezetők és dolgozók körében. Felsővezetői gyárlátogatások kommunikációs menedzselése, az új márkák bevezetésével összefüggő sales tájékoztatók és motivációs meetingek szervezése, vezérigazgatói beszédek és prezentációk összeállítása.

MEDIAWORKS

Vezetőváltás kommunikációja, a kiadó stratégiájának belső kommunikációs támogatása, CEO-üzenetek, -levelek véleményezése és megírása, állománygyűlések és fórumok forgatókönyvének összeállítása, CEO-beszédek megírása; főszerkesztőváltások kommunikációs támogatása.

TALENTIS CSOPORT

A Talentis Program belső kommunikációs stratégiájának kidolgozása és folyamatos menedzselése, a leányvállalatok kommunikációjának koordinálása.

MLSZKSZ

A Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége vezetése és a tagszervezeteknek közötti rendszeres kommunikáció megtervezése és menedzselése, hírlevelek, konferenciák, közös beszerzések és egyéb belső projektek kommunikációs támogatása.

MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG

Az elnökség és a tagszervezetek közötti kommunikáció megtervezése és támogatása.

TAKARÉKINFO

A bankpiac legnagyobb informatikai cégénél végrehajtott TI2020 üzleti és szervezeti transzformációs program komplex belső kommunikációjának megtervezése és kivitelezése. Belső kommunikációs GAP-audit elvégzése, belső kommunikációs szervezet megtervezése (a cég hierarchiájában betöltött szerep, szervezet, kompetenciák, személyi állomány, munkaköri leírások), belső és külső kommunikációs csatornák és felületek (pl. weboldal, hírmagazin, plakátok, CEO-levelek és videóinterjúk, all staff webináriumok, céges közösségi médiafelület) létrehozása és üzemeltetése. Aktív kommunikációs részvétel a transzformációs team tevékenységében, az új szervezeti működési modell és az új employer brand kialakításában, az új SZMSZ belső legitimálásában, az új teljesítményértékelési rendszer és szervezeti kultúra bevezetésében, az igény- és kapacitásmenedzsment, valamint a delivery folyamatok átalakításában.