MÁV CSOPORT

A MÁV Csoport kommunikációs rendszerének és szervezetének teljes körű átvilágítása, GAP-audit elvégzése, majd a Kommunikációs Igazgatóság és a közel 50 leányvállalat kommunikációjának központosítása, egyetlen egységes szervezetbe integrálása, egységes külső és belső kommunikációs terv és költségvetés elkészítése. A külső kommunikáció egységes szabályozásának megalkotása és jóváhagyatása a teljes MÁV Csoport szintjén.

A MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs rendszerének átvilágítása, összefoglaló auditjelentés elkészítése. Tanácsadói részvétel az egységes csoportszintű válságkezelési és válságkommunikációs szabályozás létrehozására kinevezett bizottság munkájában, az egységes válságkommunikációs szabályozás kidolgozása a teljes MÁV Csoportra.

TAKARÉK CSOPORT

A takarékszektor központi bankjának kommunikációs átvilágítása, GAP-audit és hatékonyságelemzés, majd az új, hatékony kommunikációs szervezeti struktúra megtervezése és létrehozása. Az új Takarékbank reputációs kockázatelemzési módszertanának és rendszerének kidolgozása, a kommunikációs kockázatok folyamatos monitoringja, havi rendszerességű reputációs kockázatelemzési jelentések összeállítása az MNB felé. A Csoport CSR-szempontú átvilágítása, CSR-kutatás a banki ügyfelek körében, majd ez alapján az új CSR/ESG stratégia megírása. Rendszeres külső stakeholderkutatások, ügyfélelégedettség-felmérés. Éves rendszerességű médiakutatások a bankpiac médiamegjelenéseiről, vezető témaköreiről, a médiamegjelenések kvantitatív és kvalitatív elemzése.

INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSÁG

Részvétel a Nemzeti Információs Társadalom Stratégiájának (NITS) kidolgozásában, a NITS-hez kapcsolódó stakeholderkutatások, az online elérhető elemzések és adatbázisok feldolgozásában.

BME

Kiterjedt stakeholderkutatás, kormányzati szakvezetők attitűdjeinek és elvárásainak felmérése, hazai és nemzetközi benchmarkkutatás és versenytárselemzés, a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi versenyképességének felmérése, az egyetem kiemelt ipari partnereivel való együttműködés hatékonyságának átvilágítása és elemzése, a BME eddig végzett kommunikációjának hatékonyságvizsgálata, a BME felsővezetése és hallgatói körében végzett mélyinterjúk és közvélemény-kutatás. A kutatások alapján az egyetem Intézményfejlesztési Tervére épülő komplex kommunikációs stratégia kidolgozása és a BME újrapozícionálása.

BKF

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola kommunikációs támogatása,Válság a szavak tükrében” címmel saját kutatás és tanulmány elkészítése a 2008-2009-es pénzügyi világválság magyarországi társadalmi kommunikációjáról a 2008. augusztus 1. – 2009. január 1. közötti időszakból. A kormányzati szereplők, a Fidesz-KDNP, az MSZP, az SZDSZ, az MDF, a Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint vezető gazdasági szervezetek és pénzpiac elemzők összes nyilatkozatának összegyűjtése és feldolgozása az alábbi szempontok szerint: a nyilatkozat dátuma, helyszíne apropója, kontextusa és témája, a kommunikációs aktor viszonya az adott témához, a kommunikáció újszerűsége, a válság értelmezése az aktorok kommunikációjában, a válság pozícionálása, a kommunikáció célcsoportjai és üzenetei, az üzenetek  csomagolása, stílusa, az aktorok által használt „retorikai” eszközök, a nyilatkozatok megjelenése és torzulásai a hazai médiában, a kommunikáció hatásának vizsgálata a kommunikáció befogadóira, a kommunikáció hatékonyságának elemzése és értékelése.

TVK

Átfogó stakeholderkutatások (Gallup, Szonda-Ipsos) lakosság, üzleti partnerek, közepes és nagybefektetők, tőkepiaci véleményvezérek, elemzők, bankok, pénzügyi-gazdasági újságírók körében a Tiszai Vegyi Kombinát pénzügyi-tőkepiaci teljesítményének megítéléséről, környezetvédelmi szerepének ismertségéről, támogatói és mecénási szerepköréről, a vegyiparral és azon belül a műanyagiparral szembeni attitűdjeikről.

MALÉV

A Malév kommunikációs tevékenységének átvilágítása, GAP-audit és hatékonyságelemzés, kommunikációs stratégia kidolgozása, a kommunikáció átszervezése és központosítása, Integrált Kommunikációs Bizottság létrehozása az audit és a stratégia alapján. A marketing és marketingkommunikációs funkció helyének és szerepének felülvizsgálata a Malév szervezetén belül, a marketingkommunikáció megerősítése. Egységes nyilatkozati rend kidolgozása és bevezetése, új szóvivő kiválasztása és betaníttatása, új kommunikációs vezető ajánlása és kiválasztása, ATL-, BTL- és médiaügynökségek tenderajánlatainak értékelése. A nemzeti légitársaság IATA-standardoknak megfelelő kríziskommunikációs rendszerének és szabályozásának kidolgozása.

RICHTER GEDEON

Átfogó stakeholderkutatás lebonyolítása a lakosság, orvosok, gyógyszerészek, pénzügyi szakértők (elemzők, brókerek gazdasági újságírók, nagyrészvényesek) és felügyeleti szervek körében a Richter Gedeon általános ismertségéről és elismertségéről, a cég és a menedzsment teljesítményéről, termékeivel és szolgáltatásaival szembeni elégedettségről, pénzügyi-tőkepiaci teljesítményének megítéléséről, a felügyeleti szervekkel való kapcsolatáról.

HUNGAROCONTROL

Általános kommunikációs GAP-audit elvégzése, majd ennek tanulságai nyomán a kommunikációs szervezet átalakítása, helyének, szerepének, a szervezetben elfoglalt hierarchiájának, munkafolyamatainak és személyi állományának átalakítása.

A társaság válságkommunikációs rendszerének és tevékenységének átvilágítása, GAP-audit, új válságkommunikációs szabályozás kidolgozása és a gyakorlatba ültetése, munkatársi, szervezeti kríziskommunikációs tréningekkel. Kiterjedt stakeholderkutatás lebonyolítása a repülőtéri zajártalommal sújtott kerületek lakosságának, önkormányzatainak, civil szervezeteinek körében, a zajártalommal kapcsolatos lakossági és önkormányzati fórumok kommunikációs kezelése, új zajmérési és adatszolgáltatási rendszer bevezetésének kommunikációja.

MAGYAR BANKHOLDING

A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziójának lebonyolítására létrehozott Magyar Bankholding számára kommunikációs kockázatelemzés összeállítása a három bankcsoport fúziójával, különös tekintettel a fúziós projekt piaci pozícionálásával, valamint a Budapest Bank értékesítésére vonatkozó kormányhatározat előírásainak betartásával, továbbá a COVID-19 járványnak a hitelintézetek piaci értékére gyakorolt negatív hatásaival kapcsolatban.

A Magyar Bankholding Zrt. kommunikációs alapdokumentumainak (az SZMSZ kommunikációval foglalkozó részei, szabályzatok, kríziskommunikációs terv, nyilatkozási rend) létrehozása.

DUNA-DRÁVA CEMENT

Nyilatkozati rend és a külső kommunikációra vonatkozó társasági szabályozás kidolgozása a Duna-Dráva Cement számára, külső kommunikációs alapdokumentumok létrehozása (médialista, médiakabinet, kérdés-válasz katalógus, statementek, sajtódosszié stb.) A DDC válságkezelési szabályozásának átvilágítása, tanácsadás az ezekben fellelhető ellentmondások kiküszöbölésére, kríziskommunikációs dokumentumok kidolgozása és összhangba állítása a társasági válságkezelési dokumentumokkal. Az új kríziskommunikációs rendszer tesztelése, válságkommunikációs képzések a társaság felsővezetése, kommunikációs vezetője, valamint a válsághelyzetekben kisegítő vagy tanácsadói szerepet betöltő munkatársak számára.

BÁRDI AUTÓ

Országos közvélemény-kutatások végzése a hazai autósok szervizelési szokásairól, preferenciáiról, elvárásairól, a kutatások eredményeinek feldolgozása és rendszeres publikálása a hazai médiában.

SCHERING-PLOUGH

Az allergiával kapcsolatos országos közvélemény-kutatás lebonyolítása az allergiaellenes készítmények okozta álmosságérzet által veszélyeztetett foglalkozási körökben (busz-, teherautó- és taxisofőrök, mozdonyvezetők és pilóták), a kutatási eredmények feldolgozása, elemzése és publikálása.

TAKARÉKINFO

Kommunikációs GAP-audit, a cég külső és belső kommunikációjának átszervezése, a belső kommunikációs szervezet megtervezése (a cég hierarchiájában betöltött szerep, szervezet, kompetenciák, személyi állomány, munkaköri leírások), belső és külső kommunikációs csatornák és felületek (pl. website, hírmagazin, plakátok, CEO-levelek és videóinterjúk, webináriumok, céges közösségi médiafelület) létrehozása.

HANERGY HOLDING GROUP

A világ egyik legnagyobb, megújuló energiával foglalkozó kínai tulajdonú vállalatának tervezett magyarországi piacra lépéséhez kapcsolódóan átfogó napelemes piacelemzés, stakeholder- és médiaelemzés készítése, a magyarországi napelemes piac helyzetének elemzése szekunder kutatás és stakeholderinterjúk készítése, a napelemes tetőcserép-technológiával kapcsolatos piaci attitűdök felmérése.

HAVASI ENTERTAINMENT

Médiakutatás készítése a produkcióval kapcsolatos vélemények és attitűdök felmérése, a kulturális és közéleti médiumok újságírói körében, reputációs -és médiaelemzés összeállítása.