TAKARÉK CSOPORT

Stratégiai kommunikációs tanácsadás az elmúlt évtizedek legjelentősebb hitelintézeti átalakítása, a takarékszövetkezeti szektor gyökeres üzleti és szervezeti reorganizációja során a stratégiai tervezéstől, a hétéves projekt teljes körű kommunikációs lebonyolításáig az alábbi területeken: az Integrációs Szervezet (SZHISZ) létrehozása, majd 2016-os átalakítása és 2021-es rebrandingje (IHKSZ), 126 korábbi takarékszövetkezet, kisbank és két nagy hitelintézet fúziója, a takarékok garanciaközösségének és Tőkefedezeti Közös Alapjának létrehozása, a korábbi FHB Kereskedelmi Bank és FHB Jelzálogbank integrálása a takarékszövetkezeti rendszerbe, a Takarék Csoport és az új központi Takarékbank létrehozása; az egyesülések és beolvadások tulajdonosi, felsővezetői, munkatársi és társadalmi kommunikációja, a korábbi, eltérő informatikai rendszerek egységesítése és az új, közös informatikai rendszer fokozatos bevezetése, a korábbi takarékok, FHB-bankok, valamint az integráció központi bankjának rebrandingje, a termék- és szolgáltatáspaletta megtisztítása és egységesítése, az új, egységes irányítású szervezet és szervezeti kultúra kialakítása, az új Takarékbank reputációs kockázatelemzési rendszerének, valamint CSR/ESG stratégiájának kidolgozása; az azonnali fizetési rendszer 2020 márciusi bevezetése; GAP-audit a Takarék Csoport kommunikációjáról, az új, hatékony kommunikációs szervezeti struktúra megtervezése és létrehozása.

Felsővezetői kommunikációs tréningek és coaching a hitelintézeti csoport menedzsmentjének.

MÁV

Két eltérő kormányzati cikluson átívelő kommunikációs stratégiai tanácsadás 2009-2014 között az alábbi területeken: a MÁV felsővezetésének cseréje (2009-ben majd 2010-ben), az új elnök-vezérigazgató(k) „piaci bevezetése”, a „Nyílt pályán” Nemzeti Vasúti Kerekasztal elindítása a társaság új üzleti stratégiájának („A szolgáltató vasút”)  kidolgozására; szakmai konszenzuson alapuló „Fehér Könyv” összeállítása és kiadása; a MÁV újrapozicionálása (nemzeti vasúttársaság) és kommunikációs stratégiájának kidolgozása; a jelentős üzleti és szervezeti átalakításokkal és vezetőcserékkel kapcsolatos reorganizáció kommunikációja; a kiemelt kormányzati témák (finanszírozás és adósságkonszolidáció, költségcsökkentési elvárások, menetdíjak és menetdíjkedvezmények újraszabályozása, menetrend, MÁV-Volán egyesülés, az ingatlanvagyon felmérése és hasznosítása/értékesítése) külső és belső kommunikációs kezelése; új SZMSZ és kollektív szerződés, szakszervezeti kapcsolatok kiépítése és ápolása; a MÁV Kommunikációs Igazgatóságának átvilágítása és átszervezése, a külső kommunikáció szabályozása; egységes válságkezelési és válságkommunikációs szabályozás kidolgozása a teljes MÁV-csoportra; az új elnök-vezérigazgatói vezetői krédó és brand felépítése, tréningek és coaching.

HUNGAROCONTROL

Kommunikációs stratégiai tanácsadás, nemzetközi, országos és regionális területeken a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat számára. Kommunikációs GAP-audit elvégzése, kommunikációs stratégia és éves vállalati tervek kidolgozása. A társaság új üzleti stratégiája nyomán az új légiforgalmi irányító központ (ANS III), az ANS I szimulációs és képzési infrastruktúra fejlesztési projekt, a nemzetközi légiforgalmi irányítóképzés céljából létrehozott EPC (Entry Point Central) magyar-skandináv vegyesvállalat, valamint a budapesti CRDS (Centre of Research, Development and Simulation) fejlesztési és szimulációs központ piaci bevezetése, nemzetközi marketingje. A Koszovó feletti légtér irányítására vonatkozó NATO-megbízás, valamint egyéb nemzetközi fejlesztési projektekben (pl. Dubai és Szingapúr nemzetközi repülőterének technológiai korszerűsítése) való részvétel kommunikációja. A társaság élenjáró innovációs tevékenységének (Free Route Airspace, távoli toronyirányítás, CPDLC technológia bevezetése) hazai és nemzetközi népszerűsítése. Nemzetközi kommunikáció, a társaság érdekeinek kommunikációs támogatása és képviselete az Egységes Európai Égbolt (SES) projekttel kapcsolatban, továbbá nemzetközi szervezetekben (CANSO, EUROCONTROL, Közép-európai Funkcionális Légtérblokk, a Gate One, IATA). A társaságnál a KPMG-vel közösen elindított belső reorganizációs projekt (Business Process Reengineering, egységes vállalatirányítási informatikai rendszer, Enterprise Resource Planning bevezetése, új SZMSZ és kollektív szerződések, munkaköri, kompetencia- és nyugdíjrendszer) kommunikációjának megtervezése és lebonyolítása. Public affairs, kormányzati kapcsolatok támogatása. A kommunikációval és ezen belül különösen a válságkommunikációval összefüggő belső vezérigazgatói utasítások és egyéb vonatkozó szabályozás kidolgozása és betaníttatása. Éves jelentések, céges brosúrák és prezentációk szakmai tervezése és lektorálása, rebranding, arculati tervezés, a HC külső honlapjának összeállítása és teljes körű tartalomgyártás a társaság összes kommunikációs felületére, csatornájára. Felsővezetői kommunikációs tréningek és coaching.

MAGYAR POSTA

Stratégiai és kríziskommunikációs tanácsadás a Magyar Posta felsővezetése részére, elnök-vezérigazgatói coaching és médiatréningek lebonyolítása. A Magyar Posta ötéves üzleti és pénzügyi stratégiájának kommunikációs támogatása, szakszervezeti bérmegállapodások, érdekegyeztetés, létszámleépítések kríziskommunikációja. Európai uniós, európai parlamenti, kormányzati és önkormányzati projektek kommunikációjának előkészítése; éves jelentések, a CEO felkészítése a fontosabb IG- és FB-előterjesztésekre, beszámolókra. Egyéb kiemelt projektek: takarékszövetkezeti integráció, hibrid kézbesítési és konverziós rendszer, vasárnapi boltzár kockázatmonitoring, Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap bevezetése, a Postai Hálózat Racionalizálás projekt stratégiai kommunikációs tervezése.

MAGYAR BANKHOLDING

A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziójának, a Magyar Bankholding létrehozásának stratégiai kommunikációs előkészítése, a kommunikációs munkacsoport vezetése (tanácsadók: Deloitte, McKinsey, Boston Consulting, DLA, Rothschild-csoport).

Kommunikációs kockázatelemzés, koncepció és akcióterv kidolgozása a fúziós projekt bevezető kommunikációjára, különös tekintettel a fúziós projekt piaci pozícionálására, valamint a Budapest Bank értékesítésére vonatkozó kormányhatározat előírásainak betartására, továbbá a COVID-19 járványnak a hitelintézetek piaci értékére gyakorolt negatív hatásaira.

A hármas fúziót legitimáló kommunikációs előhangoló kampány megtervezése és lebonyolítása a hazai közvéleményben, az MKB Bank és a Takarék Csoport egyesülési szándékának, majd a Budapest Bank csatlakozásának sikeres bejelentése, a bankok külső és belső stakeholdereinek tájékoztatása. A Magyar Bankholding kommunikációs alapdokumentumainak (SZMSZ kommunikációval foglalkozó részei, szabályzatok, kríziskommunikációs terv, nyilatkozási rend) létrehozása, majd a Magyar Bankholdingban történt vezetőváltás kommunikációja.

BVK HOLDING

Kommunikációs audit és holdingszintű kommunikációs stratégia (2013-2015) kidolgozása, a Holding stratégiai döntéseinek (a közös üzleti stratégia, a komplex HR-koncepció, a közös teljesítménymérési rendszer és pénzügypolitika, a cash-pool, a közös kontrolling rendszer és arculat, a forrásallokáció, a beszerzések optimalizálása), valamint a Holdinghoz tartozó társaságok (pl. Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt., Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) kiemelt ügyeinek kommunikációja. Szakértői részvétel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos társadalmi szemléletformálásra kiírt közbeszerzési pályázat („Szelektív Budapest”) megszövegezésében, a pályázat lebonyolításában, elbírálásában. Felsővezetői kommunikációs tanácsadás a holdingtársasághoz tartozó vállalatok krízishelyzeteinek kezelésére.

RÁBA

Kommunikációs stratégiai tanácsadás, kommunikációs kampány megtervezése és lebonyolítása a társaság privatizációja, részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala (IPO) kapcsán (lead manager: Rabobank).

Csatlakozás és növekedés stratégiája c. középtávú üzleti stratégia (tanácsadó CSFB), területi rekonstrukciós és hatékonyságnövelő projektek kommunikációja, a holdinggá alakulás, a változáskommunikáció (regionális autóipari klaszter kialakítása, outsourcing, ingatlanértékesítés és -fejlesztés, részvény-visszavásárlás, vezérigazgató-váltás), a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár saját Beszállítói Mintaprogramjának megtervezése és kommunikációja, önkormányzati és iparági kapcsolatok.

A kormányzati kapcsolatok menedzselése a társaság helyzetbe hozására a kiírásra készülő HM gépjárműtenderre, a pályázati kiírást megelőző szakértői tevékenység felajánlása, a magyar gyártók és beszállító alvállalkozóik számára kedvezőbb szabályozás biztosítása, tételes jogszabálymódosítási javaslatok és Position Paperek összeállítására a közbeszerzési törvény módosítására, Találkozók és prezentációk a Honvédelmi Bizottság, a HM és a Vezérkar képviselői részére, katonai bemutatókon való részvétel, médiakampány a hazai ipar kormányzati támogatásának, továbbá a HM gépjármű-rekonstrukciójának szükségességéről és időszerűségéről, a Rába katonai profiljáról, Beszállítói Mintaprogramjáról, szándéknyilatkozat a HM vállalkozásaival, közös prezentáció a HM Beszerzési Hivatalával, termékbemutatók), a C+D Expo felhasználása a Rába és gépjárműveinek bemutatására, a további kapcsolatépítésre.

Duna-Dráva Cement

Stratégiai kommunikációs tanácsadás és környezetvédelmi kommunikáció a Duna-Dráva Cement (DDC) kiemelt társasági beruházásainak és engedélyeztetési eljárásainak kapcsán. A Váci Cementgyár új beruházása kapcsán öt éve húzódó önkormányzati, lakossági, környezetvédelmi aggályok sikeres kezelése, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyének megszerzésének teljes körű kommunikációs támogatása. A Beremendi Cementgyár modernizációs projekt (BerMo) kommunikációs stratégiájának kidolgozása, a projekttel, valamint a másodlagos tüzelő- és nyersanyaghasználat bevezetésének tervével kapcsolatos aggályok és tiltakozások kommunikációs kezelése a helyi és a környékben élő lakosság, az önkormányzati testületek és polgármesterek, a cég dolgozói, a környezetvédő civil szervezetek, a villányi borvidék borászatai, továbbá a Duna-Dráva Nemzeti Park vezetése körében.

A társaság külső kommunikációs szabályozásának, alapdokumentumainak létrehozása, a kommunikáció belső rendjének kialakítása és működtetése. A DDC válságkezelési szabályozásának átvilágítása, új kríziskommunikációs rendszer kidolgozása, tesztelése és betaníttatása a DDC felsővezetése, kommunikációs vezetője, valamint a válsághelyzetekben kisegítő vagy tanácsadói szerepet betöltő munkatársak körében. Az új elnök kommunikációs felkészítése, felsővezetői kommunikációs és protokolltréning, vizuális kommunikáció, öltözködési tanácsadás.

KÖZJEGYZŐI KAMARA

Stratégiai kommunikációs tanácsadás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) vezetésének a MOKK, valamint a közjegyzők tevékenységének társadalmasítására, ismertségük és elismertségük erősítésére. A jogi kultúra erősítésére irányuló kampány stratégiájának összeállítása, reprezentatív közvélemény-kutatás lebonyolítása a magyar társadalom alapvető jogi ismereteinek, kultúrájának felmérésére, a Kamara számára releváns közügyek felkarolása. Kríziskommunikációs tanácsadás a jelzáloghitelezéshez kapcsolódó közjegyzői tevékenységgel, a közjegyzői díjak módosításával, a közjegyzői kart érintő belső kommunikációval kapcsolatban.

MALÉV

A társaság privatizációjának, illetve az ahhoz kapcsolódó Stabilizáció és csatlakozás c. reorganizációs stratégia és folyamat (tanácsadó: McKinsey) teljes körű külső és belső kommunikációja, a privatizáció számára kedvező szakmai közvélemény biztosítása, változáskommunikáció (tevékenységi és befektetési portfólió észszerűsítése, outsourcing-folyamatok, nemzetközi szövetséghez való csatlakozás, létszámleépítés, az SZMSZ módosítása, a kollektív szerződés felmondása és újratárgyalása, béralkuk és bérmoratórium, szolgáltatásfejlesztési projekt, két vezérigazgató-váltás). Rendkívül intenzív felsővezetői kríziskommunikációs tanácsadás és public affairs (kormányzati és a budapesti repülőtérrel való kapcsolatok), elnöki és vezérigazgatói felkészítők és beszédek, prezentációk, all staff állománygyűlések megtervezése és teljes körű lebonyolítása, háttéranyagok, szóvivői és menedzsment tréningek.

A Malév kommunikációs tevékenységének átvilágítása, értékelése, kommunikációs stratégia kidolgozása, a kommunikáció átszervezése és központosítása, Integrált Kommunikációs Bizottság létrehozása az audit és a stratégia alapján. A marketingfunkció helyének és szerepének felülvizsgálata a Malév szervezetén belül, a marketingkommunikáció megerősítése. Egységes nyilatkozati rend kidolgozása és bevezetése, új szóvivő kiválasztása és betaníttatása, új kommunikációs vezető ajánlása és kiválasztása, ATL-, BTL- és médiaügynökségek tendereztetése.

RICHTER GEDEON

A kommunikáció megtervezése és lebonyolítása a társaság privatizációja, részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala (IPO) során (lead manager: CA-IB).

Tanácsadás a társaság pozíciójának meghatározására és kommunikációjára a hazai gyártású gyógyszerekkel kapcsolatos hátrányos attitűdök ellensúlyozásával, az ártárgyalásokkal, a követendő importpolitikával (az importgyógyszerek arányának csökkentésével és ennek költséghatékonyságával), az érzékeny gyógyszeripari ügyekhez (kormányzat, OEP, külföldi gyártók és szervezetük, magyar gyártók és szervezetük, kamarák, szakkollégiumok, véleményvezér orvosok és professzorok) való viszonyulással, az “iparpolitikai-fiskális” és a “betegközpontú” szemlélet közötti ellentmondás feloldásával, a sajtón keresztül történő “üzengetések” visszaszorításával, illetve a kormányzattal való kapcsolatok javításával, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségével való viszonyrendszer újragondolásával kapcsolatban.

Társadalmi ügyek kommunikációja (abortusz, országos sürgősségi fogamzásgátlási ambulancia, reflux-betegség tudatosítása), továbbá krízishelyzetek (egyes gyógyszergyártók orvoslátogatóinak etikátlan fellépése, orvosok „megvesztegetése”, külföldi konferenciákra való kiutaztatás formájában történő orvostámogatások visszaszorítása, az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának bevonása stb.) kezelése. Részvétel a társaság honlapjának újratervezésében.

ANTENNA HUNGÁRIA

A kommunikáció megtervezése és lebonyolítása a társaság privatizációja, részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala és tőzsdei bevezetése (IPO) kapcsán (globális koordinátorok: CA IB, HSBC).

Stratégiai kommunikációs tanácsadás a társaság új stratégiájának kommunikációjában, a „tipikusan” állami nagyvállalatból piacorientált, versenyképes távközlési szolgáltatóvá történő átpozícionálásában. A cég eredményes működésének, hosszú távú versenyképességének, szerkezeti és szervezeti átalakításának (létszámleépítés, munkavállalói érdekvédelmi kapcsolatok rendezése, új vezérigazgató kinevezése, alapszabály-módosítása, közgyűlés hatáskörének módosítása), kedvező piaci és tőzsdei megítélésének kommunikációs támogatása.

DVB-T projekthez kapcsolódó kommunikációs stratégia kidolgozása, a MINOR Rendszerházzal közösen létrehozott AM-IT IT-cég kommunikációja, befektetői és részvényesi kapcsolatok, kormányzati kapcsolatok, társadalmi ügyek kezelése, kommunikációs- és szóvivői tréningek.

BME

Kiterjedt stakeholder-kutatás, kormányzati szakvezetők attitűdjeinek és elvárásainak felmérése, hazai és nemzetközi benchmark-kutatás és versenytárselemzés, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nemzetközi versenyképességének felmérése, az egyetem kiemelt ipari partnereivel való együttműködés hatékonyságának átvilágítása és elemzése, a BME eddig végzett kommunikációjának hatékonyságvizsgálata, a BME felsővezetése és hallgatói körében végzett mélyinterjúk és közvélemény-kutatás. A kutatások alapján az egyetem Intézményfejlesztési Tervére épülő komplex kommunikációs stratégia kidolgozása és a BME újrapozícionálása, komplex projektrendszer kidolgozása az alábbi fő területekre: minőségi hallgatótoborzás, elitképzés kommunikációs programja, belső kommunikációs program, a BME Arcai program, ipari együttműködések kommunikációs programja (Science at Work), a BME tevékenységének, eredményeinek társadalmasítása, a digitalizáció, social media, online kommunikáció, kommunikációs szervezetfejlesztési program.

MAVIR

A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító új vezérigazgatójának kinevezésével kapcsolatos tanácsadás, felsővezetői kommunikációs coaching: a vezetői krédó üzeneteinek közös megfogalmazása, a prezentációs készségek fejlesztése, hatékony kommunikáció, personal branding, önérvényesítés, feladatok delegálása, nyilvános szereplésekre történő felkészítés, változásmenedzsment és változáskommunikáció, az önismeret fejlesztése. Tudásátadás vizuális kommunikáció, öltözködés, protokoll és stílus témakörökben. Helyzetelemzések – a Mavir Zrt. üzleti, politikai és kommunikációs környezetében bekövetkező változások értékelése, új vezetői és kommunikációs kihívások, feladatok, issue-k kezelése, folyamatos stakeholder-elemzés.

SIEMENS

Felsővezetői kommunikációs tanácsadás, kommunikációs tréningek, coaching a Siemens magyarországi elnök-vezérigazgatója és más vezető munkatársai számára. Kommunikációs tanácsadás a kormányzattal kötött Stratégiai Együttműködési Megállapodás aláírásával, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnökségében végzett munkával kapcsolatosan, a duális szakképzésre, a fentarthatóságra vonatkozó felsővezetői álláspontok kommunikációjának megtervezése. A cég elnök-vezérigazgatója részére beszédek, médiainterjúk, kommunikációs üzenetek kidolgozása, nyilvános szereplések közös értékelése, háttérkutatások és anyaggyűjtés, konferenciákon és kerekasztal-beszélgetéseken történő részvételre való kommunikációs felkészítés. A magyarországi elnök-vezérigazgató távozásával, elköszönésével kapcsolatos kommunikációs tevékenység megtervezése, beszédek, levelek és interjúk megszövegezése, közreműködés a kommunikációs terv lebonyolításában.

OTP BANK

Kommunikációs stratégiai tanácsadás, kommunikációs kampány lebonyolítása a társaság privatizációja, részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala és tőzsdei bevezetése (IPO) kapcsán (lead manager: CA-IB). Az OTP Bank tevékenységének, pozitív megítélésének, a kedvező vállalati image kialakításának elősegítése a hazai és nemzetközi közvéleményben és a potenciális befektetői körökben, a hazai befektetői kultúra erősítése, különös tekintettel a tőzsdei kisbefektetőkre.

TVK

Kommunikációs stratégiai tanácsadás a Tiszai Vegyi Kombinát privatizációja és tőzsdére menetele (IPO) kapcsán (lead manager: CSFB).

A társaság kommunikációjának teljes újragondolása és átalakítása a privatizáció és a tőzsdére menetel nyomán, a társaság átpozícionálása, a „Regionális multinacionális vállalat” kommunikációs stratégiájának kidolgozása, külföldi akvizíciók és hazai befektetések, környezetvédelmi fejlesztések kommunikációja.

Átfogó stakeholder-kutatások (Gallup, Szonda-Ipsos) lakosság, üzleti partnerek, közepes és nagybefektetők, tőkepiaci véleményvezérek, elemzők, bankok, pénzügyi-gazdasági újságírók körében a TVK pénzügyi-tőkepiaci teljesítményének megítéléséről, környezetvédelmi szerepének ismertségéről, támogatói és mecénási szerepköréről, a vegyiparral és azon belül a műanyagiparral szembeni attitűdjeikről.

Változáskommunikáció: a menedzsmentben és a tulajdonosi körben történt jelentős változások kommunikációs kezelése.

ÁPV

Két eltérő kormányzati cikluson átnyúló stratégiai kommunikációs tanácsadás az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő tevékenységének egészével, valamint az ÁPV portfoliójába tartozó cégekkel kapcsolatban. Éves közgyűlések és beszámolók, parlamenti meghallgatások és interpellációk, igazgatósági ülések, peres ügyek, állami hitelkövetelések nemzetközi értékesítésének kommunikációs támogatása, az érintett tárcákkal történő koordináció. Sztrájkfenyegetések, demonstrációk és egyéb krónikus krízishelyzetek (például sztrájkfenyegetés a Paksi Atomerőműben, a kunmadarasi repülőtér ügye, a Dunaferr-ügy, a Mahartnál feltárt visszaélések) kommunikációs kezelése. A Vagyonkezelőn belül történő szervezeti változások (reorganizáció, az igazgatóságok számának csökkentése) kommunikációs támogatása. Kommunikációs tanácsadás az ÁPV felsővezetésének egyes privatizációs tranzakciókkal (Volán-társaságok, Budapest Bank, CD Hungary, Hungaropharma) összefüggésben. Kommunikációs felsővezetői tréning az ÁPV teljes menedzsmentjének.

A magyar privatizációs folyamat, ezen belül az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő tevékenységének pozitív pozicionálása, a privatizáció image-ének javítása mind a hazai, mind a külföldi közvélemény körében. Két nemzetközi konferencia („Befektetők Csúcstalálkozója Magyarországon”, 1997, valamint Úton a piacgazdaság felé 1998) nemzetközi és hazai sajtómunkáinak teljes körű ellátása. Az ÁPV makrogazdasági és szociális tevékenységének bemutatása. A hazai befektetői kultúra erősítése, különös tekintettel a tőzsdei kisbefektetőkre.

TAKARÉKINFO

A hazai bankpiac legnagyobb informatikai cégének gyökeres üzleti és szervezeti átalakításával, a TI2020 Transzformációs Projekttel kapcsolatos teljes körű kommunikációs stratégiai tanácsadás. A transzformációs projekt kommunikációs stratégiájának, menetrendjének kidolgozása és végrehajtása, a társaság újrapozícionálása, marketingkommunikációs stratégiájának kidolgozása a Takarékinfo piaci nyitásának elősegítésére. Kommunikációs GAP-audit, a cég külső és belső kommunikációjának elindítása, kiemelt projektek (pl. az azonnali fizetési rendszer bevezetése az MKB Bank, a Budapest Bank, a Takarékbank és a Takarék Jelzálogbank részére, közel 650 ezer ügyfelet érintő banki migrációk) külső és belső kommunikációja, belső kommunikációs szervezet megtervezése (a cég hierarchiájában betöltött szerep, szervezet, kompetenciák, személyi állomány, munkaköri leírások), belső és külső kommunikációs csatornák és felületek (pl. weboldal, hírmagazin, plakátok, CEO-levelek és videóinterjúk, webináriumok, céges közösségi médiafelület) létrehozása és üzemeltetése, vezetői tréningek, vezérigazgatói tanácsadás, kommunikációs coaching.

MATÁV

Kommunikációs stratégiai tanácsadás, kommunikációs kampány lebonyolítása a társaság privatizációja, részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala és tőzsdei bevezetése (IPO) kapcsán (lead manager: CSFB és CA-IB). A tőzsde reakcióinak kommunikációs eszközökkel történő kezelése a MATÁV részvényeinek piacra kerülésével kapcsolatosan. A MATÁV tevékenységének, pozitív megítélésének, a kedvező vállalati image kialakításának elősegítése a hazai és nemzetközi közvéleményben és a potenciális befektetői körökben, a hazai befektetői kultúra erősítése, különös tekintettel a tőzsdei kisbefektetőkre.

INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSÁG

Részvétel a Nemzeti Információs Társadalom Stratégiájának (NITS) kidolgozásában, a NITS-hez kapcsolódó kommunikációs stratégia összeállítása, stratégiai tanácsadás a NITS egyes projektjeihez és pályázatainak kommunikációjához: a NITS piaci bevezetése, az elektronikus kormányzat magyarországi bevezetése és megismertetése, a Kormányzati Portál kialakítása és megnyitása, e-kereskedelem, vidéki teleházak, elektronikus aláírás, kríziskommunikációs tevékenység.

TALENTIS CSOPORT

A Zsámbéki medencébe tervezett kelet-közép-európai innovációs övezet, tudásközpont, térség- és területfejlesztési beruházási projektek teljes körű kommunikációja. Az európai szinten is nagyszabású, komplex programterv integrált kommunikációs stratégiájának (ATL, BTL, PR) kidolgozása, branding és arculattervezés, a Talentis Program piaci bevezetése, együttműködés kialakítása a stratégiai partnerekkel (Magyar Tudományos Akadémia), a nemzetközi tudásközpontok nemzetgazdasági szerepének és fontosságának társadalmasítása, nemzetközi konferenciák és workshopok kommunikációjának szervezése, a program fokozatosan megvalósuló beruházásainak (pl. Agrogate, herceghalmi lakópark) piaci bevezetése, a beruházásokkal kapcsolatos lakossági és önkormányzati fenntartások, politikai támadások kommunikációs kezelése, regionális hírmagazin szerkesztése a Zsámbéki medence településein élő lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek számára, környezetvédelmi kommunikáció. A Talentis Program teljes felsővezetésének kommunikációs tréningje.

BUDAPEST AIRPORT

Társasági kommunikációs stratégia kidolgozása, tanácsadás a társaság arculatváltásában, a repülőtéri médiafelületek és reklámhordozók auditálása és értékesítési stratégiájának kidolgozása.

BÁBOLNA

Társasági és marketingkommunikációs stratégia, éves vállalati kommunikációs tervek kidolgozása, élelmiszeripari botrányok (madárinfluenza, brazil csirke) kríziskommunikációs kezelése, akciótervek, taktikai lépések kidolgozása, a kalciumot tartalmazó baromfi szabadalmának kommunikációja, kormányzati és önkormányzati kapcsolatok, érdekképviseleti és iparági kapcsolatok (Baromfi Terméktanács), társadalmi ügyek kezelése. Kommunikációs tréning a Bábolna teljes felsővezetésének.

DÍJNET

A társaság kommunikációs stratégiájának kidolgozása, a Díjnet új pozíciójának kialakítása, stratégiai tanácsadás. A társaság vezérigazgatója számára kommunikációs üzenetek kidolgozása, stratégiai prezentációk készítése, médiainterjúk üzeneteinek megtervezése, felkészítés konferenciákon való nyilvános szereplésekre.