BOSCH CSOPORT

Az egyik legnagyobb globális technológiai megoldásszállító vállalat magyarországi, csoportszintű tevékenységének és employer brandingjének kommunikációs támogatása. A magyarországi beruházások (pl. miskolci gyár, hatvani gyár, Európai Fejlesztési Központ), K+F tevékenység, egyetemi kutatás-fejlesztési együttműködések bemutatása; a Bosch egyes gyáraihoz kapcsolódó tevékenységek, Ipar 4.0 és digitalizációs fejlesztések, vezetőváltások, létszámbővülés -és csökkentés, CSR-aktivitások, szervezeti struktúraváltások kommunikációja, médiakapcsolatok, sajtóesemények szervezése, külső kommunikációs tanácsadás.

TAKARÉK CSOPORT

A Takarék Csoporthoz tartozó Takarékbank, MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank, Takarék Jelzálogbank, az integrációs szervezet (SZHISZ majd IHKSZ), valamint a csoporthoz tartozó leányvállalatok teljes külső kommunikációja.

Stakeholder-kutatások a Takarék Csoport piaci megítéléséről, működéséről és teljesítményéről, valamint a CSR-nek a bankcsoport működésében játszott szerepéről, annak fontosságáról, javasolt irányairól.

A Takarék Csoport integrált külső kommunikációját működtető rendszer (szervezet, szabályozás, folyamatok, visszamérés) felállítása, a működés irányítása. A Takarék Csoport kommunikációjának teljes körű menedzsmentje a takarékszövetkezeti szektor üzleti és szervezetei átalakítása során. Folyamatos kapcsolattartás támogatása az ügyfelekkel, a partnerekkel (pl. MFB, Magyar Posta), a kormányzattal, a tulajdonosokkal, a felügyeleti szervekkel, az országos intézményvédelmi szervezetekkel (pl. OBA, Beva), a nemzetközi szervezetekkel és hitelminősítőkkel, a bank megítélésében fontos szerepet játszó véleményvezérekkel, az iparági szervezetekkel (pl. Magyar Bankszövetség), az Országgyűléssel és a politikai pártokkal, az országgyűlési képviselőkkel, a helyi önkormányzatok vezetésével, a helyi lakossággal, vállalkozásokkal és közösségekkel.

A Takarék Csoport elemzői tevékenységének társadalmasítása, az Elemzési Központ márka felépítése, a csoport elemzői tevékenységének (makrogazdasági, agráripari, ingatlan), társadalmi hasznosságának bemutatása.

Médiakapcsolatok kiépítése és teljes körű menedzsmentje, szerkesztőségi (nem fizetett) médiamegjelenések tekintetében a Takarék Csoport piacvezető szerepének biztosítása.

KÖZJEGYZŐI KAMARA

A teljes külső kommunikációs tevékenység megtervezése és lebonyolítása, a jogi kultúra fejlesztését és a közjegyzői szolgáltatások komplexitását bemutató információs portál és kapcsolódó közösségimédia-felületek létrehozása és működtetése, digitális kampányok, egyedi médiaegyüttműködések kiépítése és menedzselése, kiadványok grafikai tervezése és teljes körű tartalommenedzsmentje, médiakapcsolatok kiépítése és működtetése.

ZOBOKI ÉPÍTÉSZIRODA

Magyarország egyik vezető, nemzetközileg is jegyzett építészműhelye hazai és nemzetközi kommunikációjának szervezése, kommunikációs akciótervek készítése kiemelt jelentőségű rekonstrukciós és építészeti projektek kapcsán (pl. Magyar Állami Operaház, Erkel Színház, Nemzeti Táncszínház, Lóvasút, Budavári Honvédelmi Főparancsnokság), médiakapcsolatok kialakítása és menedzsmentje, sajtóesemények szervezése, nemzetközi sajtómegjelenések, közösségimédia-felületek létrehozása és működtetése, honlapfejlesztés, egyedi építészeti médiaprojektek menedzsmentje.

RECIRQUEL

A mára a legkeresettebb magyar kulturális exportcikké vált Recirquel társulat külső kommunikációjának tervezése és végrehajtása, nemzetközi és hazai fellépések, premierek kommunikációja, médiamenedzsment, sajtóutak szervezése, több országra kiterjedő digitális kampányok menedzselése (Facebook, Google, Instagram, YouTube hirdetések, landing page) nemzetközi fesztiválfellépésekhez kapcsolódóan. A FINA 2017-es Vizes Világbajnokság Záróünnepségéhez készült, nagyszabású produkció kommunikációja.

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Külső kommunikációs támogatás, az EU-csatlakozás előtt az EU tevékenységének megismertetése a magyar társadalommal. Médiakapcsolatok szervezése és menedzselése az Európai Kopogtató című, országos tájékoztató roadshow lebonyolításához, a Sziget Fesztiválon felállított európai uniós információs sátor munkájához, a budapesti II. Dunai Vízikarnevál megrendezéséhez.

TAKARÉKINFO

A teljes külső kommunikációs tevékenység megtervezése és lebonyolítása, médiakapcsolatok megszervezése és menedzselése, médiainterjúk, konferenciák és egyéb partnertalálkozók megtervezése, tartalmi-formai előkészítése, új arculat és cégbemutató brosúra összeállítása és grafikai megtervezése, az azonnali fizetési rendszerre való áttérés és a takarékszövetkezeti állománymigrációk kommunikációja.

MAMMUT

Integrált kommunikációs stratégia kidolgozása, a bevásárló- és szórakoztató központ, valamint a tulajdonosi kör szponzorációs filozófiájának megalkotása, médiakapcsolatok kiépítése és menedzselése, kommunikációs és szóvivő-tréningek, sajtó és ATL-kampányok, kvalitatív és kvantitatív közvélemény-kutatás lebonyolítása (vásárlói-, bérlői és döntéshozói elégedettségvizsgálat, lakossági reprezentatív image-kutatás), sajtó- és VIP- rendezvények kommunikációs támogatása.

XEROX

Kommunikációs tanácsadás, médiakapcsolatok kiépítése és menedzselése, vállalati és szervezeti reputációépítés, vezetőváltások kommunikációs menedzselése, technológiai fejlesztések kommunikációja, szponzorációs projektek, X-PRESS Hírlevél szerkesztése és kiadása, nemzetközi PR-találkozókon való részvétel a multinacionális cég magyarországi képviseletében.

MOTOROLA

Média- és iparági kapcsolatok, image-kampányok, magyarországi befektetések és nemzetközi akvizíciók, technológiai fejlesztések kommunikációja, szponzorációk, tesztek és kutatások, kríziskommunikáció, rendezvények és VIP-események szervezése. A Motorola által gyártott és üzembe helyezett kísérleti TETRA kommunikációs rendszer átadásának kommunikációja. Teljes körű kommunikációs szolgáltatás a Motorola WINGS prezentációs partijával, a Motorola és a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete által közös kutatás-fejlesztési központ létrehozásával, a társaságnál az évek során bekövetkezett vezetőváltáskkal és szervezeti átalakításokkal kapcsolatban.

REEMTSMA

Médiakapcsolatok kiépítése és menedzselése, iparági és befektetői kapcsolatok, fogyasztóvédelem, Board-prezentációk, a vezérigazgatói váltás kommunikációja, a vállalati reputáció építése és védelme, szponzorációk, Reemtsma Vállalati cégbemutató és Reemtsma Hírlevél szerkesztése és kiadása, társadalmi ügyek kezelése, iparági kapcsolatok (Dohányipari Szövetség, Nemzetközi Vállalatok Szervezete) kommunikációs támogatása.

OTSZ

Kommunikációs stratégia kidolgozása, a takarékszövetkezeti integráció reputációépítése, médiakapcsolatok, tanácsadás pályázati alapok elnyerésére és felhasználására, a Takarékossági Világnapok kommunikációja, az integrált takarékszövetkezetek és a Takarékbank pénzügyi eredményeinek kommunikációja.

TALENTIS CSOPORT

A Zsámbéki medencébe tervezett nemzetközi tudásközpont (a régió első tudásközpontja) integrált kommunikációs stratégiájának, teljes arculatának kialakítása, az MTA-val kötött együttműködési megállapodás népszerűsítése, a grandiózus térségfejlesztési terv piaci bevezetése, ATL-, BTL- és PR-kommunikációja. Kormányzati és iparági kapcsolatok kommunikációs támogatása, hazai és nemzetközi konferenciák médiamunkája, a helyi önkormányzatokkal és lakossággal való folyamatos kapcsolattartás, regionális magazin szerkesztése és kiadása, VIP-események lebonyolítása, kreatív-, reklám- és médiatenderek lebonyolítása, TCR-film elkészítése, sajtóhirdetések, videó-prezentációk, brosúrák készítése.

AGROGATE

Kommunikációs stratégia kidolgozása a logisztikai központ pozicionálására, kommunikációs tanácsadás, médiakapcsolatok kiépítése, a beruházás kommunikációja, az alapkőletétel hivatalos rendezvényének megszervezése, image-építés, médiakapcsolatok kialakítása és teljes körű menedzselése.

WESSLING HUNGARY

A németországi központú akkreditált laboratórium és kutatóközpont társasági kommunikációs stratégiájának kidolgozása, a magyarországi Doppingellenőrző Laboratórium átvételének kommunikációs akcióterve, kvalitatív és kvantitatív közvélemény-kutatások, ágazati piaci körkép és webanalízis, médiakapcsolatok kialakítása és menedzselése, média- és versenytárs-elemzések.

SAS INSTITUTE

A vállalat ismertségének és reputációjának növelése a magyar piacon. Médiakapcsolatok kiépítése és menedzselése, sajtórendezvények lebonyolítása, technológiai fejlesztések kommunikációja, SAS-szoftverek promóciója, SAS Klub kommunikáció, esettanulmányok, nemzetközi újságíró-utaztatások. Referencialátogatások, roadshowk, szemináriumok szervezése 5-6 fontosabb nagyvárosban a helyi szakmai érdeklődőknek, vállalati Hírlevél, éves felhasználói konferenciák kommunikációs támogatása.

INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSÁG

Elektronikus Kormányzat Roadshow (Kormányzati Portál országos népszerűsítése – 12 állomás), Információs Társadalom Roadshow (Teleház-átadások – 24 állomás) lebonyolítása, sajtó- és VIP-rendezvények szervezése, IT-pályázatok előkészítése, meghirdetésük, bejelentésük, eredményeik kommunikációja.

KOTÁNYI

Az osztrák fűszergyártó és forgalmazó cég 125. születésnapi VIP- és sajtóeseményének lebonyolítása, médiakapcsolatok kialakítása és teljes körű menedzselése. Grillezzunk.hu tematikus website elindításával kapcsolatos kommunikációs támogatás.

TELENOR

Médiakapcsolatok kialakítása és működtetése, kiállítás és konferencia kommunikációs támogatása, Telenor Broadband Szolgáltatások kormányzati népszerűsítése, public affairs, nemzetközi hírek adaptációja, nemzetközi újságíró-utaztatások.

EAST-WEST GATE

Kommunikációs tanácsadás az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. beruházásában készült, Európa legnagyobb szárazföldi intermodális vasúti termináljának építése során. A regionális, az országos és a nemzetközi sajtókommunikáció tervezése és kivitelezése, sajtóbejárások szervezése, magyar és nemzetközi sajtómegkeresések, interjúk kezelése. Nagyszabású virtuális sajtótájékoztató szervezése kínai újságírók számára a sencseni International Logistics and Supply Chain Fair (CILF) konferencia és vásáron bemutatkozó terminál számára. Részvétel a moszkvai Transrussia kiállításon megtartott nemzetközi sajtótájékoztató szervezésében és lebonyolításában. Átfogó médiakampány szervezése, szerkesztőségi és natív anyagok kombinációjával. Imagevideó gyártása, imagefotózás szervezése.

MLSZKSZ

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének kommunikációs támogatása, rendszeres publikációk, interjúk a médiában a környezetbarát intermodális áruszállítás magyarországi helyzetéről, a klímacélok eléréséhez szükséges logisztikai-fuvarozási teendőkről, intermodális ágazati körkép készítése; a több mint 15 ország képviselői részvételével megrendezett első Kelet-Európai Intermodális Konferencia médiakommunikációjának menedzsmentje, hírek és tudósítások a környezetbarát szállítási módokról, sajtótúra szervezése a konferenciához kapcsolódóan az épülő fényeslitkei zöld terminálra.

ANTENNA HUNGÁRIA

A DVB-T projekthez kapcsolódó kommunikációs stratégia kidolgozása, arculati megjelenésének előkészítése, projektindító sajtótájékoztató megszervezése, sajtóanyagok összeállítása, prezentációk készítése, felkészítő tréning szervezése, a médiamunka teljes körű ellátása. Kormányzati kapcsolatok támogatása, társadalmi ügyek kezelése, az AM-IT vállalat megalakulásának kommunikációja. A 10. Televíziós és hangtechnikai konferencián és kiállításon való részvétel kommunikációja. Az Antenna Hungária Rt. és a Budapesti Kommunikációs Főiskola közös, „Globalizáció – Média – Konvergencia” és „Digitális Televíziózás” címmel megtartott tudományos konferenciájának kommunikációs támogatása.

SYNERGON INFORMATIKA

IT- és gazdasági médiakapcsolatok kialakítása és menedzselése, a rendszerintegráció fogalmának bevezetése és megismertetése, kommunikációs tréning a menedzsment tagjai számára.

SUN MICROSYSTEMS

A Java-megoldások és a Sun-Corner kommunikációja, a Suntenna Hírlevél elkészítése, médiakapcsolatok kialakítása és menedzselése.

MENTOR GRAPHICS

Kommunikációs tanácsadás, laborátadó ünnepség és sajtótájékoztató szervezése, médiakapcsolatok, public affairs.

MÖLNLYCKE

Az SCA-csoport átalakulásának kommunikációja, médiakapcsolatok kialakítása és menedzselése, reputációépítés, szponzorációk kommunikációs támogatása.

OTP-SCD HOLDING

Kommunikációs tanácsadás, az önerő nélküli lakáslízing témájának kommunikációja, piac- és lakossági közvélemény-kutatás.

NASZÁLY-GALGA TISZK

Kommunikációs stratégia kidolgozása, médiakapcsolatok kiépítése és menedzselése, konferencia és eseményszervezés, hirdetések és DM-tevékenység koordinálása, grafikai tervezés, szórólapok, kiadványok nyomdai kivitelezése.

UPS UNITED PARCEL SERVICE

Piackutatás készítése az amerikai központ megbízásából a magyarországi futárcégekről, valamint a UPS magyarországi partnere által nyújtott szolgáltatások színvonaláról.

HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET

A „távközlési liberalizáció” alkalmából rendezett ünnepélyes VIP- és sajtófogadás szervezése és sajtókommunikációja.

EDS MAGYARORSZÁG

Lokális kommunikációs stratégia felépítése a világ egyik vezető informatikai szolgáltató cége számára, az EDS ismertségének növelése, a vállalati reputáció erősítése, aktív, átfogó, differenciált awareness building, márkaépítés, partnerkapcsolatok építése. B2B-kommunikáció, interjúk szervezése, médiakapcsolatok kialakítása és menedzselése.

GÖDÖLLŐI IPARI PARK

A GIP kommunikációs stratégiájának, új pozícionálásának és arculatának, valamint internetes honlapjának kidolgozása. A park átadási ünnepségének megszervezése, piaci bevezetése, média- és ingatlanszakmai kapcsolatok kiépítése, reputációépítés.

TEHETSÉGKUTATÓ ALAPÍTVÁNY

Talentum Díjátadó ünnepségek szervezése, kommunikációs stratégia és javaslatok készítése, Almanach összeállítása, szja egyszázalékos kampány megtervezése és lebonyolítása.

PIONEER HI-BRED

A nemzetközi vetőmag-előállító és -forgalmazó cég vállalati, kormányzati kapcsolatainak, társadalmi ügyeinek kezelése, a társaság érdekeinek képviselete a kormányzat és a nyilvánosság felé az amerikai szellemi tulajdon védelme terén, kríziskommunikációs tanácsadás.

TALENTIS UNIVERSITY KHT.

A hazai oktatási – hardvermérnök – kérdés megoldására, konzorcium létrehozása (Intel, Ericsson, Mentor Graphics), megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, a program létrehozásának kommunikációja.

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY

A „Fecske Szolgálatot” népszerűsítő televíziós- és rádióspot, valamint nyomtatott és online hirdetések gyártása, mutálása 4 városra.

TALENTIS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Társadalmi célú reklámfilm forgatása a Magyar Tudományos Akadémiával közösen a nemzetközi és hazai tudás népszerűsítéséért; a Magyar Televízióban tematikus hét megszervezése a tudás és a tudományok fontosságának bemutatására és népszerűsítésére.

EURÓRA KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

A József Attila emlékév kommunikációja, szponzorok szerzése, televíziós közvetítés (Magyar Televízió) szervezése, koordinálása.

FESTÉKUNIÓ ALAPÍTVÁNY

Az Oktatási Minisztériummal közös, sajtótájékoztatóval egybekötött tankönyvbemutató esemény megszervezése, koordinálása és kommunikációja.

PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ

Médiakapcsolatok kiépítése és menedzselése, a biztosítótársaság reputációjának növelése, teljesítményének társadalmasítása.