KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

A közösségi közlekedés és az áruszállítás, ezen belül a vasúti személy- és áruszállítás, illetve az intermodális fuvarozás fenntarthatósági szempontjainak tudatosítására, népszerűsítésére indított kommunikációs aktivitások. Awareness building és edukáció, üzenetek és érvrendszerek célba juttatása a magyar nemzeti vasúttársaságnak az ország fenntartható fejlődésében játszott, illetve kívánatos szerepéről mint kormányciklusokon átívelő, össztársadalmi ügyről.

FENNTARTHATÓSÁG

A fenntartható fejlődés négy pillérével (humán, gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság) kapcsolatos széles körű, több mint egy évtizedes, úttörő jellegű felvilágosító és edukációs munka. A korszerű technológiák szerepének a klímasemlegesség elérésében és a környezetvédelem terén játszott szerepének bemutatása különböző iparágakra lebontva.

PÉNZÜGYI KULTÚRA

Széles körű pénzügyi edukáció, a különféle pénzügyi termékekkel, a hitelfelvétellel és megtakarításokkal, a hitelintézetek működésével kapcsolatos, illetve a takarékosság, a fogyasztás és a megtakarítás egyensúlyának fontosságát tudatosító széles körű tájékoztató tevékenység. A bankkártyás fizetés népszerűsítése, az ezzel kapcsolatos témakörök pl. biztonság, felhasználási és alkalmazási területek, előnyök stb. társadalmi ismertségének elősegítése.

JOGTUDATOSSÁG

A hazai lakosság jogi ismereteinek, jogi kultúrájának felmérése, és fejlesztését célzó kommunikációs aktivitások. Széles körű lakossági tájékoztatás és edukáció olyan, a társadalom egészét érintő ügyek jogi aspektusairól, mint a házastársak, illetve az élettársak vagyonközössége, az öröklés, a végrendelet és a hagyatéki eljárás, az ajándékozás, a különböző tartási- és életjáradéki szerződések, a pénzkölcsönök, a végrehajtás, a meghatalmazások, valamint a bérleti szerződések megkötése és hatékony érvényesítése. 

TUDÁSKÖZPONTOK

Társadalmi kommunikáció és edukáció a nemzetközi tudásközpontok létrejöttéről, működéséről, a hozzáadott érték előállításáról, hasznosításáról és értékesítéséről, a tudástőke, a tudásklaszterek, a tudásalapú gazdaság potenciális szerepéről és várható jótékony hatásáról Magyarország nemzetközi versenyképességére.

HAZAI GYÓGYSZERGYÁRTÁS

Társadalmi kommunikáció és edukáció a hazai gyártású gyógyszerek preferálásának pénzügyi-gazdasági aspektusairól, az originális és generikus készítmények társadalombiztosítási támogatásának gazdaságossági és egészségügyi szempontjairól, a hazai gyógyszeripar hazai piacainak védelméről, illetve az ehhez szükséges kormányzati intézkedésekről.

HAZAI ÉLELMISZEREK

Széles körű felvilágosítás és edukáció a kiváló minősítésű hazai élelmiszerek, vöröshúsok vásárlásásának egészségügyi, társadalmi és gazdasági előnyeiről.

FOGYASZTÓVÉDELEM

A fogyasztóvédelem kiemelt szerepe az élelmiszeripari válsághelyzetek (pl. madárinfluenza-járvány, tejhamisítási, brazil baromfi és fűszerpaprika-botrány, dioxinfertőzés) idején, a fogyasztók országos tájékoztatása és felvilágosítása az említett válsághelyzetek élelmiszerbiztonsági aspektusairól. A fogyasztóvédelem szerepe a dohánytermékekben található nikotin- és kátránytartalommal kapcsolatos korrekt fogyasztói tájékoztatás és edukáció kapcsán.

A MÉHEK SZEREPE

A 2020-ban indított „Tehetsz méh többet!” edukációs kampány keretein belül a beporzók szerepének széles körű tudatosítása és népszerűsítése, figyelemfelhívás a méhek kipusztulásának drámai következményeire, az élelmiszerek előállítására leselkedő ökológiai veszélyekre. A 2021-es Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállításon több mint 600 ezren keresték fel a méhek munkáját bemutató tárlatunkat, ezek közül 60 ezer iskolás gyerek volt. A kampányt számos edukációs online felület, nyomtatott kiadvány támogatta, emellett méhészportrék, filmek, rendezvények és sajtómegjelenések segítették a figyelemfelhívást. 2022-ben a Magyar Természettudományi Múzeumban több száz négyzetméteren megnyitottuk Európa legkomolyabb, állandó edukációs kiállítását a méhek és más beporzók életéről, az élelmiszerek előállításában betöltött szerepükről.

Munkánk 2021 decemberében elnyerte a szakma Oscar-díját: a Nemzetközi PR Szövetség a legjobb közép- és kelet-európai, valamint közép-ázsiai kampánynak választotta a Supporting Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts kategóriában. A kampány emellett több hazai fenntarthatósági és CSR-díjat is megnyert.

ALLERGIA

Az allergia mint népbetegség fogalmának bevezetése, a társadalom ismeretszintjének, attitűdjeinek felmérése, tudatosságának növelése az allergia, valamint az allergia lehetséges szövődményeinek tekintetében, különös tekintettel az allergiaellenes készítmények káros mellékhatásaira bizonyos kiemelt társadalmi csoportok körében (gépkocsivezetők, mozdonyvezetők, pilóták, taxisok, kamionosok, Volán- és BKV-alkalmazottak).

TŐKEPIACI EDUKÁCIÓ

Az intézményi, illetve magánbefektetők és befektetések alakulása, várható tendenciái magyar társaságok részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala során, a piacon lévő kárpótlási jegyek felhasználásának, forgalomba hozatalának kérdései, különös tekintettel az alanyi jogon kárpótoltak körére.

TÁPLÁLKOZÁS

Felvilágosító kampányok tervezése és lebonyolítása a körültekintő szénhidrátfogyasztás tudnivalóiról a sportoló fiatalok körében.

DIGITÁLIS TELEVÍZIÓZÁS

A digitális televíziózásban rejlő lehetőségek bemutatása, a televíziózás jövője, a digitális televíziózás magyarországi próbaüzeme, országos bevezetésének társadalmi, gazdasági szempontjai.

ELEKTRONIKUS KORMÁNYZAT

Az elektronikus kormányzat magyarországi bevezetéséhez és megismertetéséhez fűződő tájékoztató és edukációs tevékenység, különös tekintettel a Kormányzati Portál kialakítására és megnyitására, az e-kereskedelemre, valamint az elektronikus aláírás jogi, technológiai és biztonsági aspektusaira.

SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

Társadalmi kommunikáció és edukáció a szellemi tulajdon védelmének fontosságáról, az ügy magyarországi helyzetéről, a törvényi feltételek teljes körű biztosításáról.

BESZÁLLÍTÓI MINTAPROGRAM

Az ipari beszállítók auditálásának, kategorizálásának, minőségbiztosításának, a megrendelések internetes lebonyolításának programja, a program bevezetése, elfogadtatása és népszerűsítése.

ABORTUSZ

Társadalmi kommunikáció és edukáció az abortusz megelőzésének társadalmi, gazdasági és pszichés aspektusairól, a Sürgősségi Fogamzásgátlási Ambulanciák szerepéről az abortusz megelőzésében, az anonim felvilágosítás és a kézzel fogható segítség szerepéről (beleértve az eseményt követő 72 órán belül ható ingyenes készítményt is).

IT RENDSZERINTEGRÁCIÓ

A rendszerintegráció fogalmának bevezetése és megismertetése.

UTCAI MŰVÉSZETEK

„Támadás az egyhangúság ellen” országos óriásplakátfestő verseny, az ország első szabadtéri képzőművészeti tárlata fiataloknak, a program tervezése és lebonyolítása.

NŐK HELYZETE

„A nő mint brand – Magyarország 2007” workshop megszervezése, a nők szerepének felmérése és tudatosítása a márkaimage erősítésében.

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI TÁRSASÁGOK

Társadalmi kommunikáció és edukáció a tranzitfoglalkoztatási társaságok létrehozásának és alkalmazásának gazdasági-piaci előnyeiről, a társaságok szerepéről és hatásáról a foglalkoztatásban.

REFLUX

A reflux betegség tüneteinek ismertetése, társadalmi edukáció a betegség felismerésével, a kezeletlenség veszélyeivel, illetve a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban.